Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Nye tall på internasjonal sykdomsbyrde fra Global Burden of Disease Study»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Nye tall på internasjonal sykdomsbyrde fra Global Burden of Disease Study

Artikkel

Nye tall på internasjonal sykdomsbyrde fra Global Burden of Disease Study

Tidsskriftet The Lancet har publisert oppdaterte tall fra det internasjonale sykdomsbyrdeprosjektet Global Burden of Disease Study (GBD 2019) gjennom en artikkelserie i et spesialnummer.

GBD 2019.jpg

Tidsskriftet The Lancet har publisert oppdaterte tall fra det internasjonale sykdomsbyrdeprosjektet Global Burden of Disease Study (GBD 2019) gjennom en artikkelserie i et spesialnummer.


Spesialutgaven inneholder de ferskeste globale helsedataene fra 2019 og de nyeste analysene, og fokuserer på de fem hovedtemaene demografi, sykdommer og skader, risikofaktorer, befolkningsprognoser og universell helsedekning.

I den nyeste GBD-studien har forskere undersøkt data og trender fra 1990 til 2019. Studien inneholder data om dødelighet og sykelighet i 204 landområder, 369 sykdommer og skader, og 87 risikofaktorer.

Senter for sykdomsbyrde ved Folkehelseinstituttet samarbeider tett med det internasjonale prosjektet som koordineres fra Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) ved Universitetet i Washington i Seattle.

Positiv global utvikling

Verdens befolkning får stadig bedre helse. Blant annet har den forventede levealder ved fødsel økt fra 67, 2 år i 2000 til 73, 5 år i 2019.  Estimert antall dødsfall hos barn under 5 år er ble redusert fra 9, 6 millioner i år 2000 til 5 millioner i 2019.

Samtidig viser studien, nok en gang, at helse avhenger av mer enn kun helsesystemer.  GBD 2019 avslører en tydelig sammenheng mellom helse og sosiodemografiske faktorer, som gjennomsnittsinntekt per innbygger, utdanningsnivå og fertilitetsrate.

Ved å spore fremgang i og mellom land er GBD et viktig verktøy for å innhente ny kunnskap, fatte de rette beslutningene og gi mennesker bedre liv – over hele verden.