Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Om senter for antimikrobiell resistens – AMR senteret»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Om senter for antimikrobiell resistens – AMR senteret

Artikkel

Om senter for antimikrobiell resistens – AMR senteret

Senteret har som hovedmål å studere hvilke effekter intervensjoner mot AMR har på folkehelsen og bidra til policyutforming på området.

One health bilde.jpg

Senteret har som hovedmål å studere hvilke effekter intervensjoner mot AMR har på folkehelsen og bidra til policyutforming på området.


Folkehelseinstituttet etablerte senter for antimikrobiell resistens høsten 2017. 

Senteret skal:

  • Studere effekt av tiltak for å redusere risiko for utvikling og spredning av antimikrobiell resistens.
  • Studere spredning av antimikrobiell resistens, inkludert genetisk mobilitet.
  • Vurdere hvordan tiltak som sikrer god tilgang på antimikrobielle midler og stimulerer riktig bruk, kan redusere resistensutvikling.
  • Studere effekt av smitteverntiltak, inkludert effekt av vaksiner, på resistensutvikling.
  • Vurdere hvordan bruk av eksponeringsdata og smittestoffenes genetisk profil kan benyttes i evaluering og modellering av tiltak mot AMR.

Antibiotikaresistens - en helsetrussel

Antimikrobiell resistens (AMR) er et raskt voksende problem og utgjør en alvorlig risiko for vår framtidige helse. Flere internasjonale rapporter har de siste årene pekt på at vi risikerer en fremtid uten effektive antimikrobielle midler, der infeksjoner som i dag kan behandles med antibiotika igjen kan få dødelige utfall.

For å sikre effektiviteten av antimikrobielle midler og redusere AMR er det behov for tiltak og virkemidler på tvers av fagområder og samfunnssektorer. Vi må motvirke antibiotikaresistens gjennom å forebygge infeksjoner, bruke antibiotika bare når det er nødvendig, bedre overvåkning og oppfølging av bruk. Vi må fremme forskning og innovasjon for å utvikle nye effektive antibiotika, andre alternativer for behandling eller forebygging.

Strategi og handlingsplan mot antibiotikaresistens

Regjeringen har i Norges nasjonale strategi og handlingsplan mot AMR forpliktet seg til å se helhetlig på forbruk av antibiotika og andre resistensdrivere, utvikling og spredning av resistens hos mennesker, dyr, i mat og i det ytre miljø, altså i et «One Health» perspektiv. Strategiens hovedmål er å redusere den totale bruken av antibiotika og opprettholde ansvarlig antibiotikabruk i alle sektorer, øke kunnskapsgrunnlaget og være en internasjonal pådriver til normativt arbeid for å styrke tilgang, ansvarlig bruk og utvikling av nye antibiotika, vaksiner og diagnostiske hjelpemidler. Helse- og omsorgsdepartementets nasjonale handlingsplan mot antibiotikaresistens beskriver helsesektorens tiltak for å nå målet om riktigere og redusert bruk av antibiotika i befolkningen i perioden 2012 – 2020. 

  • Strategi (lenke)
  • Handlingsplan

Medarbeidere

Oversikt over senterets faste medarbeidere