Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Rusfagsbiblioteket»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Rusfagsbiblioteket

Artikkel

Rusfagsbiblioteket

Rusfagsbiblioteket et tilbud til alle som er interessert i rusmiddelspørsmål. Du kan få gratis tilgang til artikler, bøker, søkehjelp og fagdatabaser på områdene alkohol, narkotika, tobakk, snus, avhengighet, behandling og forebygging. Vi kan også hjelpe til med litteratursøk.

Illustrasjonsfoto: tomme flasker og sneiper på et bord
illustrasjonsfoto fra Colourbox.com

Rusfagsbiblioteket et tilbud til alle som er interessert i rusmiddelspørsmål. Du kan få gratis tilgang til artikler, bøker, søkehjelp og fagdatabaser på områdene alkohol, narkotika, tobakk, snus, avhengighet, behandling og forebygging. Vi kan også hjelpe til med litteratursøk.


Innhold på denne siden

Rusfagsbiblioteket er et nasjonalt kompetansebibliotek på rusmiddelspørsmål, og er et tilbud som særlig retter seg mot kommuner og regionale kompetansesentre på rusproblematikk. Nedenfor kan du lese mer om hva du kan få hjelp til på Rusfagsbiblioteket.

Er du student? Ta kontakt med biblioteket på ditt studiested.

Tilgang til rusfaglig litteratur

Du er velkommen til å låne bøker fra Rusfagsbibliotekets samling. Vi har litteratur om alkohol, narkotika, tobakk, e-sigaretter, avhengighet, behandling og forebygging. I tillegg har vi tilgang til flere tusen e-tidsskrifter. Både fagpersoner og enkeltpersoner kan bestille litteratur fra Rusfagsbiblioteket. Studenter ved høyere utdanningsinstitusjoner kan henvende seg til biblioteket ved eget studiested for å få tilgang til vår samling.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er mulig å komme å lete på Rusfagsbibliotekets hyller, men vår samling er søkbar i Oria. Vi kan bestille artikkelkopier fra andre bibliotek dersom du er på jakt etter artikler som ikke finnes i Rusfagsbibliotekets samling.

Det er ikke nødvendig å være registrert som låner for å søke i bibliotekkatalogen Oria, men for å låne bøker hos oss, må vi registrere deg som låntaker. Med låntaker-id kan du logge deg inn på Oria for å få oversikt over dine lån. Bestille passord gjør du selv via Oria. Ved innlogging i Oria må du først velge tilhørighet. Velg BIBSYS som tilhørighet (bla helt nederst i listen). Dersom du ønsker å bestille lån eller artikkelkopi, er det fint om du sender din bestilling på e-post til , fremfor å benytte funksjonaliteten i Oria.

Artikler og bøker kan hentes i Marcus Thranes gate 6 etter avtale, eller sendes til deg i posten.

Litteratursøk

Rusfagsbiblioteket kan hjelpe deg med sette opp eller gjennomføre litteratursøk i alt fra vår egen samling i Oria, til store internasjonale artikkeldatabaser for deg som vil ta et dypdykk ned i internasjonal rusfaglig forskning. Vi kan også gi veiledning til søk i de forskjellige databasene.

Når du skal søke, enten på egenhånd eller med hjelp fra en bibliotekar, er det smart å forberede seg litt først. Det kan være nyttig og notere sentrale termer som bør være med i søket. Det viktigste er imidlertid at du helt konkret definerer hva du ønsker svar på i litteratursøket. Er det et faktaspørsmål som har et korrekt fasitsvar, eller er det en større problemstilling hvor vi må oppsøke mange kilder for å nærme oss svaret?

Eksempler på faktaspørsmål:

  • Hvor mange narkotikamisbrukere finnes i Norge?
  • Hvor lang tid tar det før alkohol går ut av kroppen?

Faktaspørsmål er enkle spørsmål som bare har et korrekt svar. Disse svarene finnes gjerne ved hjelp av et enkelt oppslag – så lenge vi bruker riktig ressurs. Men noen ganger krever tilsynelatende enkle faktaspørsmål komplekse svar.

Eksempler på problemstillinger:

  • Hvilke behandling tilbys eldre med rusmisbruk?
  • Hvordan går det med barn av rusmisbrukere?

For svar på slike problemstillinger finner vi den mest oppdaterte og spesialiserte informasjonen i ulike artikkeldatabaser. Her søker vi frem referanser til artikler som står i fagtidsskrifter. Det finnes mange ulike databaser å søke i, og vi gjør en vurdering hvilke databaser det er mest relevant å søke for din problemstilling.

Hvor grundig et litteratursøk bør være, kommer an på hva du skal bruke det til. Dersom du finne vil noen relevante artikler, kan det være tilstrekkelig med et lite søk i en database. Dersom du trenger et mer komplett bilde av forskningen på et felt, er det nødvendig med et mer systematisk litteratursøk.

Litteratursøkene resulterer i en liste over referanser/litteraturhenvisninger som du må gå gjennom. De mest aktuelle treffene finner henter vi frem i fulltekst. Og så må du lese denne litteraturen for å få et godt svar på problemstillingen din.

1. januar 2016 ble SIRUS-biblioteket innlemmet i et nytt fellesbibliotek på Folkehelseinstituttet. Vi endret navn til Rusfagsbiblioteket.