Hopp til innhold

Kontakt biblioteket


Bibliotek for helseforvaltningen og Rusfagsbiblioteket

Bibliotek for helseforvaltningen leverer bibliotektjenester til ansatte i Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Statens legemiddelverk, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og Statens helsetilsyn.

Rusfagsbiblioteket er åpent for alle.

Kontakt oss:

  • Telefon: 21 07 62 66 / 40 10 42 27 (telefonen er for tiden ubetjent)
  • E-post: biblioteket@fhi.no
  • Besøksadresse: Marcus Thranes gate 6, 0473 Oslo
  • Postadresse: Postboks 222 Skøyen, 0213 Oslo

Kart:

 

Kontakt FHI

Kontaktskjema

OBS! Sensitive opplysninger skal ikke sendes i dette skjemaet

Informasjon som du sender inn via kontaktskjemaet blir sendt videre til rette avdeling/medarbeider i FHI som e-post. Personopplysninger som du oppgir i e-poster til oss er omfattet av hva som er arkivverdig etter arkivloven og arkivforskriften, og slike henvendelser skal lagres i instituttets arkivsystem. Her vil vi behandle personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og annen relevant informasjon. Slik registrering, lagring og oppbevaring vil skje i henhold til arkivlovgivningen. Bruk aldri e-post til å oppgi sensitiv informasjon til FHI!