Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Kontakt biblioteket»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Kontakt biblioteket

Kontakt biblioteket


Bibliotek for helseforvaltningen og Rusfagsbiblioteket

Bibliotek for helseforvaltningen leverer bibliotektjenester til ansatte i Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Statens legemiddelverk, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og Statens helsetilsyn.

Rusfagsbiblioteket er et nasjonalt kompetansebibliotek på rusmiddelspørsmål, og er et tilbud som særlig retter seg mot kommuner og regionale kompetansesentre på rusproblematikk.

Kontakt oss:

  • Telefon: 94 86 33 70
  • Sentralbord: 21 07 70 00
  • E-post: biblioteket@fhi.no
  • Besøksadresse: Marcus Thranes gate 6, 0473 Oslo
  • Postadresse: Postboks 222 Skøyen, 0213 Oslo

For spørsmål som ikke haster:

OBS! Bruk aldri e-post til å oppgi sensitiv informasjon til FHI!  Personopplysninger som du oppgir i e-poster til oss er omfattet av hva som er arkivverdig etter arkivloven og arkivforskriften, og slike henvendelser skal lagres i instituttets arkivsystem. Her vil vi behandle personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og annen relevant informasjon. Slik registrering, lagring og oppbevaring vil skje i henhold til arkivlovgivningen.