Hopp til innhold

Prosjekt

Socioeconomic disparities in offer and uptake of antenatal care - prosjektbeskrivelse

Publisert

Studien vil undersøke om det foreligger sosiale klasseforskjeller i fosterdiagnostikk samt eventuelle årsaker til slike forskjeller.


Sammendrag

Studien vil undersøke om det foreligger sosiale klasseforskjeller i fosterdiagnostikk samt eventuelle årsaker til slike forskjeller. I dag finnes det lite kunnskap om denne type forskjeller. Det er imidlertid viktig å dokumentere hvorvidt det foreligger slike forskjeller. Sosiale klasseforskjeller i fosterdiagnostikk kan ha betydning for mors helse. I denne studien vil vi benytte data fra de to første rundene av Mor og barn-undersøkelsen hvor mødrene har blitt spurt om hvorvidt de har fått informasjon og om de har mottatt fosterdiagnostikk (fostervannsprøve og morkakebiopsi). I tillegg vil vi inkludere ulike kontrollvariabler knyttet til nåværende og tidligere svangerskap samt sosiodemografiske kontrollvariabler. Vi vil benyttemors og fars utdanning og inntekt som mål på sosial klasse. Vi vil gjennomføre ulike former forregresjonsanalyser.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Anne Reneflot, Avdeling for psykisk helse og selvmord, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Linus Andersson, Stockholms universitet

Om prosjektet