Hopp til innhold

Prosjekt

s-08175a Validering av sykehusinnleggelser i Den norske mor og barn-studien - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Prosjektet skal validere spørreskjemaopplysningene i MoBa ved å undersøke om det er samsvar mellom mødres rapportering av innleggelser og registrerte innleggelser på Akershus universitetssykehus (Ahus).


Sammendrag

Mål: Å koble informasjon fra Den norske Mor og barn (MoBa) undersøkelsen til opplysninger om barn som har vært innlagt på Akershus Universitetssykehus (Ahus) i perioden 2000-2005 for enkelte diagnoser før de var 18 mnd gamle. Koblingen vil gjelde ca 1500 barn. Hensikten er å validere spørreskjemaopplysningene i MoBa ved å undersøke om det er samsvar mellom mødrenes rapportering av innleggelser og registrerte innleggelser på Ahus. Det vil være en styrke for Moba at påliteligheten av spørreskjemadataene undersøkes.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Wenche Nystad, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet