Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Kartlegging av antatte smittesteder for covid-19 i Oslo - en kasus-kontroll studie»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Kartlegging av antatte smittesteder for covid-19 i Oslo - en kasus-kontroll studie

Prosjekt

Kartlegging av antatte smittesteder for covid-19 i Oslo - en kasus-kontroll studie - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Formålet med prosjektet er å øke kunnskapen om de vanligste antatte smittesteder for Covid 19 i Oslo kommune, med spesielt fokus på mulige smittesteder i samfunnet som kan være vanskelig å kartlegge ved rutinemessig smittesporing.


Sammendrag

Studien har som mål å øke kunnskapen om de vanligste antatte smittesteder for Covid-19 i Oslo kommune, med spesielt fokus på mulige smittesteder i samfunnet som kan være vanskelig å kartlegge ved rutinemessig smittesporing. Erfaring fra smittesporingsarbeidet i Oslo viser at man i om lag 20-30 % av tilfellene ikke vet hvor smitten har funnet sted. Målet er å kartlegge de mest sannsynlige samfunnseksponeringene og identifisere de mest sannsynlige eksponeringsforholdene for å bistå Oslo kommune i å bedre sine smittesporingsprosedyrer.

Hovedstrategien for å begrense smittespredningen i Oslo er TISK-strategien (Testing, Isolering, Smittesporing, Karantene). For å hindre ytterligere spredning er det essensielt at man kan gjøre en effektiv smittesporing rundt bekreftede tilfeller slik at nærkontakter kan gå i karantene. Erfaring fra smittesporingsarbeidet i Oslo viser at man i om lag 20-30 % av tilfellene ikke vet hvor smitten har funnet sted. I de tilfeller hvor man erkjent med antatt smittested er dette hovedsakelig smitte blant husstandsmedlemmer, på arbeidsplass/universitet, reise til utland, og private arrangement. Man har ikke god nok kunnskap om hvor smitten foregår i samfunnet utenfor disse stedene. Det vil gjennomføres en kasus-kontroll studie for å kunne kartlegge de mest sannsynlige samfunnseksponeringene og identifisere de mest sannsynlige eksponeringsforholdene. De som inviteres vil være personer mellom 18 og 70 år bosatt i Oslo. Kasus-tilfellene er personer som får diagnosen Covid-19 registrert i meldesystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Disse vil identifiseres av Oslo kommune, og inviteres til å delta per telefon. De som samtykker til å inviteres vil motta en sms med lenke til informasjon om studien, samt motta en telefon med mulighet til å samtykke til - og delta i undersøkelsen gjennom et telefonintervju. Kontrollene vil være personer uten denne diagnosen som er mellom 18 og 70 år bosatt i Oslo. Kontrollene vil hentes fra Folkeregisteret, og kontaktes per telefon. Videre gang som beskrevet for kasusene. Spørreskjemaet inneholder spørsmål om hva personen har gjort og hvor han/hun har oppholdt deg de siste 14 dagene før symptomstart/testdato (for kasusene) og de siste 14 dagene før de fyller utspørreskjemaet (for kontrollene). Antatt eksponering vil sammenlignes mellom kasuser diagnostisert i Oslo i løpet av de siste fire ukene med kontrollpersoner som er tilfeldig valgt blant Oslo-innbyggere. Resultatene fra undersøkelsen vil kunne bidra til å forbedre smittesporingsprosedyrene i Oslo kommune, og hjelpe til med å målrette smitteverntiltak slik at man kan begrense videre spredning av sykdommen.

 

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Pawel Stefanoff, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Christian Madsen, Avdeling for helse og ulikhet, Folkehelseinstituttet
Oliver Kacelnik, Avdeling for smittevern og beredskap, Folkehelseinstituttet
Jeanette Stålcrantz, Avdeling for smittevern og vaksine, Folkehelseinstituttet
Elisabeth Henie Madslien, Avdeling for smittevern og beredskap, Folkehelseinstituttet

Start

06.01.2020

Slutt

31.12.2021

Status

Avsluttet

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet