Hopp til innhold

Prosjekt

God prediksjon av preeklampsi - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Hensikten med dette prosjektet er å sammenligne nivået av ulike faktorer i plasma hos kvinner som senere i svangerskapet får eller ikke får preeklampsi.


Sammendrag

Preeklampsi (svangerskapsforgiftning) er en alvorlig sykdom som man i dag ikke kjenner årsaken til. Dette er en søknad om å sende 60 anonyme plasmaprøver til et multinasjonalt prosjekt der hensikten er å sammenligne nivået av ulike faktorer i plasma hos kvinner som senere i svangerskapet får eller ikke får preeklampsi. Prøvene er tatt i uke 17 i svangerskapet som del av datainnsamlingen i Den norske mor- og barnundersøkelsen (MoBa). Prøvene skal være anonyme og bare ha med variabler som beskriver case/kontrollstatus og noen få bakgrunnsvariabler. Det er i alt 28 fødselskohorter rundt i verden som samarbeider i CoLab, som ledes av professsor James Roberts fra Pittsburg, USA. Prøvene skal analyseres i USA. Dersom det i denne innledende fasen oppfanges interessante signaler vil det være aktuelt å utforme et større prosjekt med en særskilt protokoll, der vi vil REK om godkjenning.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Per Magnus, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet