Hopp til innhold

Prosjekt

Virkninger av trafikkstøy og yrkesstøy på helsen (NordSOUND) - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Studien er en registerstudie av støy på arbeid og trafikkstøy. Støy er en stressfaktor og kan forstyrre søvnen.


Sammendrag

Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Studien er en registerstudie av støy på arbeid og trafikkstøy. Støy er en stressfaktor og kan forstyrre søvnen. Støy kan også øke risikoen for andre helseplager og sykdommer over tid. I tillegg utsettes mange for støy på arbeid. Svært få studier har undersøkt kombinerte helsevirkninger av trafikkstøy og yrkesmessig støyeksponering. Ved hjelp av nordiske kohorter og registre av høy kvalitet samt felles støyeksponeringsmodeller vil dette prosjektet (NordSOUND) bidra til å fylle kunnskapshullene. Prosjektet vil undersøke om eksponering for yrkesstøy og trafikkstøy øker risikoen for ulike typer sykdom som tidligere er funnet å være relatert til stress og mangelfull søvn, som hjerte-karsykdom, fedme, diabetes, ulike typer kreft samt kognitiv svikt og demens. I tillegg vil prosjektet undersøke om eksponering for støy i svangerskapet kan påvirke foster og fødselsutfall. Studien består av tre pakker. Pakke 1 og 2 tar utgangspunkt i HUBRO og HELMILO undersøkelsene der det allerede foreligger samtykke. I tillegg ønsker man å undersøke samtlige svangerskap i en 10 års periode (ca. 680.000 tilfeller). For denne gruppe søkes det fritak fra samtykke. Data skal kobles med en rekke ulike dataregistre der SSB i stor grad vil stå for sammenkoblingen.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Gunn Marit Aasvang, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Gunn Marit Aasvang, Folkehelseinstituttet
Norun Hjertager Krog, Folkehelseinstituttet
Shilpa Rao-Skirbekk, Folkehelseinstituttet
Per Schwarze, Folkehelseinstituttet
Jorunn Evandt, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet