Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Virkninger av trafikkstøy og yrkesstøy på helsen (NordSOUND)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Virkninger av trafikkstøy og yrkesstøy på helsen (NordSOUND)

Prosjekt

Virkninger av trafikkstøy og yrkesstøy på helsen (NordSOUND) - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Studien er en registerstudie av støy på arbeid og trafikkstøy. Støy er en stressfaktor og kan forstyrre søvnen.


Sammendrag

Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Studien er en registerstudie av støy på arbeid og trafikkstøy. Støy er en stressfaktor og kan forstyrre søvnen. Støy kan også øke risikoen for andre helseplager og sykdommer over tid. I tillegg utsettes mange for støy på arbeid. Svært få studier har undersøkt kombinerte helsevirkninger av trafikkstøy og yrkesmessig støyeksponering. Ved hjelp av nordiske kohorter og registre av høy kvalitet samt felles støyeksponeringsmodeller vil dette prosjektet (NordSOUND) bidra til å fylle kunnskapshullene. Prosjektet vil undersøke om eksponering for yrkesstøy og trafikkstøy øker risikoen for ulike typer sykdom som tidligere er funnet å være relatert til stress og mangelfull søvn, som hjerte-karsykdom, fedme, diabetes, ulike typer kreft samt kognitiv svikt og demens. I tillegg vil prosjektet undersøke om eksponering for støy i svangerskapet kan påvirke foster og fødselsutfall. Studien består av tre pakker. Pakke 1 og 2 tar utgangspunkt i HUBRO og HELMILO undersøkelsene der det allerede foreligger samtykke. I tillegg ønsker man å undersøke samtlige svangerskap i en 10 års periode (ca. 680.000 tilfeller). For denne gruppe søkes det fritak fra samtykke. Data skal kobles med en rekke ulike dataregistre der SSB i stor grad vil stå for sammenkoblingen.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Gunn Marit Aasvang, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Gunn Marit Aasvang, Folkehelseinstituttet
Jorunn Evandt, Smittevern, Folkehelseinstituttet
Per Everhard Schwarze, Avdeling for global helse, Folkehelseinstituttet
Shilpa Rao-Skirbekk, Avdeling for metodeutvikling og analyse, Folkehelseinstituttet
Norun Hjertager Krog, Smittevern, Folkehelseinstituttet

Start

01.10.2017

Slutt

01.10.2025

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Gunn Marit Aasvang


Tilknyttede prosjekter