Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Vaksinasjon av pasienter med miltforstyrrelse og komplementmangel»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Vaksinasjon av pasienter med miltforstyrrelse og komplementmangel

Prosjekt

Vaksinasjon av pasienter med miltforstyrrelse og komplementmangel - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Hensikten med denne studien er å evaluere effekten av nasjonale anbefalinger om vaksinasjon for pasienter med miltdysfunksjon og komplementmangel, ved å undersøke vaksinasjonsopptak og forekomst av sykdommene det vaksineres mot hos norske pasienter med disse sykdommene i perioden 2008 – 2020.


Sammendrag

Pasienter med sykdommer som hemmer miltens funksjon (miltdysfunksjon), eller de med mangler i visse deler av immunforsvaret (komplementmangel) har betydelig høyere risiko for alvorlig forløp av enkelte infeksjoner. Flere av disse sykdommene kan forebygges gjennom vaksinasjon. Hensikten med denne studien er å evaluere effekten av nasjonale anbefalinger om vaksinasjon for pasienter med miltdysfunksjon og komplementmangel, ved å undersøke vaksinasjonsopptak og forekomst av sykdommene det vaksineres mot hos norske pasienter med disse sykdommene i perioden 2008 – 2020. Studien benytter koblinger mellom ulike norske helseregistre. Alle pasienter registrert med miltdysfunksjon eller komplementmangel fra 2008 til 2020 i det norske pasientregisteret (NPR) vil bli inkludert i studien. Vi vil også inkludere pasienter som får medikamentet eculizumab (Soliris) fordi det kan forårsake ervervet komplementmangel. Pasientene vil bli identifisert ved hjelp av sykdomskoder (ICD-10-koder) og prosedyrekoder (NCSP-koder) i NPR. Pasienter som bruker eculizumab vil bli identifisert gjennom reseptregisteret (NorPD). Forekomst av sykdommene det vaksineres mot (Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis og Haemophilus influenzae type b (Hib)) vil undersøkes gjennom kobling av pasientdataene til det norske overvåkingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS), og vaksinasjonsopptak via kobling til det nasjonale vaksinasjonsregisteret (SYSVAK). STATA SE 16 vil bli brukt til å utføre dataanalysene. Etterlevelse av vaksinasjonsanbefalingene for pasienter med komplementmangel og miltdysfunksjon er viktige for å forhindre alvorlig sykdom, men dette har ikke vært undersøkt i Norge tidligere. Ved å evaluere vaksinasjonsopptaket og forekomst av alvorlige vaksineforebyggbare infeksjoner i disse pasientgruppen, vil studien kunne bidra til å vurdere om det er behov for mer målrettet oppfølging av vaksinasjonsanbefalingene ut mot pasientene og helsepersonellet som følger disse gruppene.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Dominique A. CAUGANT, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Dominique Andree Yvette Caugant, Avdeling for metodeutvikling og analyse, Folkehelseinstituttet
Sara Sofie Viksmoen Watle, Avdeling for smittevern og vaksine, Folkehelseinstituttet
Saima Orangzeb, Universitetet i Oslo

Start

01.06.2021

Slutt

31.05.2024

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere ved FHI

Sara Sofie Viksmoen Watle