Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Triklosanbelagte suturer til forebygging av infeksjoner i operasjonsområde - Prosjektplan for fullstendig metodevurdering»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Triklosanbelagte suturer til forebygging av infeksjoner i operasjonsområde - Prosjektplan for fullstendig metodevurdering

Prosjekt

Triklosanbelagte suturer til forebygging av infeksjoner i operasjonsområde - Prosjektplan for fullstendig metodevurdering - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

FHI har blitt bedt om å undersøke effekt, sikkerhet og helseøkonomiske konsekvenser ved bruk av absorberbare triklosanbelagte suturer sammenliknet med standard absorberbare suturer uten triklosan samt å belyse triklosanbelagte suturers påvirkning på miljø og antibiotikaresistens.


Sammendrag

Infeksjoner er en vanlig komplikasjon etter operasjoner. Triklosanbelagte suterer har som formål å forebygge infeksjoner i operasjonsområdet. Triklosan kan imidlertid ha konsekvenser for miljø og antibiotikaresistens, og effekten på infeksjonsforekomst er usikker. Folkehelseinstituttet har derfor blitt bedt om å undersøke effekt, sikkerhet og helseøkonomiske konsekvenser ved bruk av absorberbare triklosanbelagte suturer sammenliknet med standard absorberbare suturer uten triklosan samt å belyse triklosanbelagte suturers påvirkning på miljø og antibiotikaresistens. Klorheksidin er et annet relevant antimikrobielt middel. Vi vil derfor også hente inn og liste opp studier som sammenlikner klorheksidinbelagte suturer med standard suturer.

En gruppe fageksperter med kompetanse innen smittevern, kirurgi, miljø og antibiotikaresistens vil bistå oss i utforming av rapporten. Vi vil benytte en nylig publisert rapport med samme tema fra National Institute of Care and Excellence (NICE) som utgangspunkt. Vi vil oppdatere søket og hente inn alle relevante studier, både fra rapporten og fra oppdateringssøket. Populasjonen vi vil undersøke er personer som trenger sårlukking etter kirurgiske inngrep der absorberbare suturer er et passende alternativ. Utfallsmålene er antall infeksjoner, sårrupturer, liggedøgn og antibiotikabruk. Resultatene vil sammenstilles i metaanalyser. Relevante subgruppeanalyser kan være etter operasjonstyper og renhetsgrader. I rapporten vil det inngå egne kapitler om triklosanbelagte suturers eventuelle påvirkninger på miljø og antibiotikaresistens. Valg av helseøkonomisk analysemetode vil avhenge av resultatene på effekt og sikkerhet.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Liv Giske, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Anna Lien Espeland, Folkehelseinstituttet
Bjarne Robberstad, Folkehelseinstituttet
Elisabet Vivianne Hafstad, Folkehelseinstituttet
Linn Kleven, Folkehelseinstituttet
Alexandra Herborg Cornelius Poulsson, Folkehelseinstituttet
Eva Helene Arentz-Hansen, Folkehelseinstituttet

Start

13.12.2021

Slutt

02.07.2023

Status

Pågående

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Liv Giske