Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Transportstøy og påvirkning på helse og livskvalitet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Transportstøy og påvirkning på helse og livskvalitet

Prosjekt

Transportstøy og påvirkning på helse og livskvalitet - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Kunnskapen skal brukes til å forbedre risikovurdering og helsekonsekvensanalyser for transportstøy.


Sammendrag

Stadig flere nordmenn utsettes for støy over anbefalte nivåer. Vegtrafikken er den dominerende kilden, men mange er også utsatt for støy fra skinnegående trafikk og luftfart. Det er et behov for å få mer kunnskap om hvordan transportstøy kan påvirke helse og livskvalitet i ulike typer bebyggelse og områder i Norge, og hvilke tiltak som kan bidra til å redusere plagene. Det skal gjennomføres en spørreundersøkelse med ca. 14 000 deltagere fra ulike byer og tettsteder i Norge. Opplysningene vil kobles til ulike registre som SSB og sentrale helseregistre. Selvrapporterte plager fra spørreskjema og helseopplysninger kobles til beregnede støynivåer fra veg, skinnegående trafikk og luftfart for å utvikle oppdaterte eksponerings-responssammenhenger. Kunnskapen skal brukes til å forbedre risikovurdering og helsekonsekvensanalyser for transportstøy. Videre skal det utvikles nye indikatorer for støy som fanger opp helsevirkninger av støy samt bygnings- og arealmessige tiltak.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Gunn Marit Aasvang, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Anette Kocbach Bølling, Folkehelseinstituttet
Erik Aune, Folkehelseinstituttet
Kristine Bjerve Gützkov, Folkehelseinstituttet
Tor-Henning Øiamo, Folkehelseinstituttet
Norun Hjertager Krog, Folkehelseinstituttet
Jorunn Evandt, Folkehelseinstituttet

Start

10.01.2023

Slutt

10.01.2027

Status

Ikke påbegynt

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Gunn Marit Aasvang