Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekt

Tinnitus og komorbiditet - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert


Formålet er å studere komorbiditet ved tinnitus i den generelle befolkning: Sammenheng mellom tinnitus og hjerte-karsykdom, med smerte, mestring av arbeidet, sykemelding, og mønstre av komorbiditet, alvorlighetsgrad av tinnitus og bruk av helsetjenesten.


Har du funnet en feil?

Sammendrag

Formålet er å studere komorbiditet ved tinnitus i den generelle befolkning: Sammenheng mellom tinnitus og hjerte-karsykdom, med smerte, mestring av arbeidet, sykemelding, og mønstre av komorbiditet, alvorlighetsgrad av tinnitus og bruk av helsetjenesten. Data fra Tromsø 7 (2015-2016, n=21 083 ? 40 år) brukes. Helseundersøkelsen inkluderer bl.a. blodtrykk og smertefølsomhet. Spørreskjemaer spør bl.a. om tinnitus, hjerte-karsykdom, medikamentbruk, sosioøkonomi, risikofaktorer, mestring av arbeidet og sykemelding. Data fra KUHR-registeret kobles til datamaterialet. Analysene vil være statistiske analyser med kontroll for kovariater. Kunnskapen om tinnitus er fragmentert og kommer mest fra små kliniske studier. Studien kan bidra med en bedre forståelse av betydningen av komorbiditet for forløpet av tinnitus, og behandlingsbehovet i helsetjenesten. En studie av dette omfanget som kombinerer spørsmål om tinnitus med rike opplysninger om helse og helsetjenestebruk er ganske unik.
Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Norun Hjertager Krog, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Laila Arnesdatter Hopstock, UiT Norges arktiske universitet
Bo Lars Engdahl, Folkehelseinstituttet
Bente Margaret Oftedal, Folkehelseinstituttet
Christopher Sivert Nielsen, Folkehelseinstituttet
Magnar Johnsen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Norun Hjertager Krog, Avdeling for luft og støy, Folkehelseinstituttet
Jannike Heyerdahl-Larsen Ausland, Folkehelseinstituttet