Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekt

Sykefravær og psykisk helse blant norske mødre og fedre – TOPP - prosjektbeskrivelse

Publisert


TOPP-studien har fulgt foreldrene gjennom hele oppveksten til deres barn, og er dermed velegnet til å studere bakenforliggende årsaker til kvinners og menns sykefravær og psykiske helse.


 • Start

  01.01.2013

 • Slutt

  01.12.2019

 • Status

  Pågående

 • Godkjenninger

  Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

 • Prosjekteier/ prosjektansvarlig

  Folkehelseinstituttet

 • Tilknyttet studie

  TOPP-studien

Har du funnet en feil?

Sammendrag

Kvinner har langt mer sykefravær enn menn. Det siste tiåret har kjønnsforskjellene økt, og stadig flere kvinner enn menn blir sykemeldte. Særlig kvinner med barn hjemme har langt flere sykedager enn menn i samme situasjon. Forslåtte forklaringer er at kvinner i større grad enn menn har psykiske vansker, og/eller at kvinner i større grad deltar i yrkeslivet nå enn tidligere, og derfor opplever en økt belastning av å kombinere arbeidsliv med et familieliv («dobbeltarbeidshypotesen»). Det mangler longitudinelle studier med data om kvinners psykiske helse og deres omgivelser for å kunne undersøke om dobbeltarbeidshypotesen er tilfelle, eller om det er andre årsaker til det høye sykefraværet hos kvinner. TOPP-studien har fulgt foreldrene gjennom hele oppveksten til deres barn, og er dermed velegnet til å studere bakenforliggende årsaker til kvinners og menns sykefravær og psykiske helse. Studien har åtte datainnsamlingsrunder med bred og variert data fra foreldre i over 18 år.
Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Wendy Nilsen, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Wendy Nilsen, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet