Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Sykefravær og psykisk helse blant norske mødre og fedre – TOPP»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Sykefravær og psykisk helse blant norske mødre og fedre – TOPP

Prosjekt

Sykefravær og psykisk helse blant norske mødre og fedre – TOPP - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

TOPP-studien har fulgt foreldrene gjennom hele oppveksten til deres barn, og er dermed velegnet til å studere bakenforliggende årsaker til kvinners og menns sykefravær og psykiske helse.


Sammendrag

Kvinner har langt mer sykefravær enn menn. Det siste tiåret har kjønnsforskjellene økt, og stadig flere kvinner enn menn blir sykemeldte. Særlig kvinner med barn hjemme har langt flere sykedager enn menn i samme situasjon. Forslåtte forklaringer er at kvinner i større grad enn menn har psykiske vansker, og/eller at kvinner i større grad deltar i yrkeslivet nå enn tidligere, og derfor opplever en økt belastning av å kombinere arbeidsliv med et familieliv («dobbeltarbeidshypotesen»). Det mangler longitudinelle studier med data om kvinners psykiske helse og deres omgivelser for å kunne undersøke om dobbeltarbeidshypotesen er tilfelle, eller om det er andre årsaker til det høye sykefraværet hos kvinner. TOPP-studien har fulgt foreldrene gjennom hele oppveksten til deres barn, og er dermed velegnet til å studere bakenforliggende årsaker til kvinners og menns sykefravær og psykiske helse. Studien har åtte datainnsamlingsrunder med bred og variert data fra foreldre i over 18 år.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Wendy Nilsen, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Wendy Nilsen, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet

Start

01.01.2013

Slutt

15.01.2025

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet