Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Sykdom i familien: En registerstudie av kortsiktige og langsiktige effekter av alvorlig sykdom på familiemedlemmer»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Sykdom i familien: En registerstudie av kortsiktige og langsiktige effekter av alvorlig sykdom på familiemedlemmer

Prosjekt

Sykdom i familien: En registerstudie av kortsiktige og langsiktige effekter av alvorlig sykdom på familiemedlemmer - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Dette prosjektet studerer kortsiktige og langsiktige effekter av alvorlig sykdom på familiemedlemmer.


Sammendrag

Selv i en velferdsstat som Norge kan alvorlig sykdom få store innvirkninger på øvrige familiemedlemmers livssituasjon. Mens dette allerede er godt dokumentert i sammenheng med eldre familiemedlemmer med omsorgsbehov, fokuserer dette prosjektet på hvordan alvorlig sykdom påvirker unge familier, der foreldre bor sammen med sine mindreårige barn.

Når et barn eller en forelder blir alvorlig syk påvirkes hele familien, på ulike måter. Dette prosjektet studerer de kortsiktige og langsiktige konsekvensene, på familiemedlemmers utdanning (f.eks. skoleprestasjoner og utdanningsnivå), sysselsetting (f.eks. deltakelse i arbeidsstyrken, endring i arbeidstid og lønn) og helse (f.eks. fysiologisk, mental helse og bruk av helsetjenester). Foruten å beskrive slike assosiasjoner, er et hovedmål med prosjektet å studere årsakssammenhenger. Konsekvensene av å ha et familiemedlem som er alvorlig syk vil sannsynligvis avhenge av personlige egenskaper (f. eks. personlighet) og egenskaper ved familien (økonomiske ressurser, sosial støtte og utdanning). Et delmål ved prosjektet er derfor å identifisere subgrupper som er spesielt utsatt for, eller motstandsdyktige mot, de negative konsekvensene av alvorlig sykdom i familien. Her vil vi særlig fokusere på dimensjoner som sosiodemografisk informasjon (alder og kjønn), sosioøkonomiske ressurser (familieinntekt og utdanning), familiestrukturer (f.eks. enslige foreldre) og helsetjenestetilbud (tilgang til helsetjenester i god tid og av høy kvalitet). Et tredje mål i prosjektet er å studere mekanismene som leder til at alvorlig sykdom påvirker helse, utdanning og sysselsetting. Ved bruk av store og detaljerte spørreundersøkelser vil vi særlig fokusere på endringer i atferd (f.eks. bruk av rusmidler, søvn, trening), gradvise endringer i holdninger og mental helse.

For å belyse de ovennevnte problemstillingene vil prosjektet anvende en kombinasjon av forskjellige norske befolkningsbaserte registre, samt store gjentatte spørreundersøkelser.

Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet:

https://www.forskningsradet.no/

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Øystein Kravdal, Senter for fruktbarhet og helse, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Bjørn-Atle Reme, Senter for fruktbarhet og helse, Folkehelseinstituttet
Jonathan Wörn, Senter for fruktbarhet og helse, Folkehelseinstituttet
Siri Eldevik Håberg, Senter for fruktbarhet og helse, Folkehelseinstituttet
Fartein Ask Torvik, Senter for fruktbarhet og helse, Folkehelseinstituttet
Jonas Minet Kinge, Senter for fruktbarhet og helse, Folkehelseinstituttet
Kjersti Helene Hernæs, Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten, Folkehelseinstituttet
Kjetil Elias Telle, Helsetjenester, Folkehelseinstituttet
Henning Øien, Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten, Folkehelseinstituttet
Jo Thori Lind, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo
Aline Bütikofer, Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole
Jon Hernes Fiva, Institutt for samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI
Maya Rossin-Slater, Stanford University
Karsten Hank, Universität zu Köln
Nicoletta Balbo, Università Commerciale 'Luigi Bocconi'
Espen Beer Prydz, Folkehelseinstituttet

Start

08.03.2021

Slutt

28.02.2025

Status

Pågående

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Øystein Kravdal