Hopp til innhold

Prosjekt

Styrket overvåking av systemisk pneumokokksykdom hos barn og voksne i Norge og Europa - prosjektbeskrivelse

Publisert

Formålet med studien er å styrke overvåking av systemisk pneumokokksykdom i Norge og Europa. Gjennom bedre overvåking kan beskyttende effekt av pneumokokkvaksinasjon beregnes.


Sammendrag

Formålet med studien er å styrke overvåking av systemisk pneumokokksykdom i Norge og Europa. Gjennom bedre overvåking kan beskyttende effekt av pneumokokkvaksinasjon beregnes. Systemisk pneumokokksykdom er en nominativt meldepliktig infeksjon, og studien vil ta utgangspunkt i helseregisterdata samlet inn ved overvåking av pneumokokksykdom i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS)

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Didrik Frimann Vestrheim, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Brita Askeland Winje, Avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer, Folkehelseinstituttet
Marianne A Riise Bergsaker, Avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer, Folkehelseinstituttet
Anneke Steens, Avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet