Hopp til innhold

Prosjekt

Sosiale medier - psykisk helse og trivsel blant ungdom - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Formålet med prosjektet er økt kunnskap om bruken av sosiale medier, og hvordan bruken henger sammen med helserelaterte faktorer.


Sammendrag

Sosial medier og sammenhengen med helse, herunder psykisk helse, er et nytt forskningsfelt, og vi vet lite om hvordan sosiale medier bør forstås som faktor i ungdoms liv. De fleste tidligere studier har utelukkende fokusert på negative effekter knyttet til bruken av sosial medier på helse hos ungdom. Formålet med prosjektet er økt kunnskap om bruken av sosiale medier, og hvordan bruken henger sammen med helserelaterte faktorer. Hovedfokuset vil være på psykisk helse og trivsel. 3.500 elever ved videregående skoler i Bergen vil bli spurt til å delta og fylle ut spørreskjemaer på to ulike tidspunkt: mars 2020 og våren 2021. Forskningsprosjektet er en del av et større innovasjonsprosjekt med mål om å utvikle et helsefremmende tiltak knyttet til sosiale medier og ungdom. Hovedprosjektet har hovedfinansiering fra Program for folkehelsearbeid i kommunene, og er eid av Bergen Kommune med følgende samarbeidspartnere: Folkehelseinstituttet, Høyskolen på Vestlandet og Hordaland Fylkeskommune.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Jens Christoffer Skogen, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet