Hopp til innhold

Prosjekt

Sosial ulikhet i diabetes i Tromsundersøkelsen (1994-2016) - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Vi vil analysere sosioøkonomiske forskjeller i diabetesforekomst, behandling og helsetjenestebruk.


Sammendrag

Siden den fjerde Tromsøundersøkelsen i 1994 er det gjort analyser av HbA1c (langtidsblodsukker), og det er samlet inn totalt 47,000 HbA1c-prøver. Vi vil analysere sosioøkonomiske forskjeller i diabetesforekomst, behandling og helsetjenestebruk målt med selvrapportert diabetes og repeterte målinger av HbA1c (47,000 prøver) over to tiår hos deltakere i den fjerde, femte, sjette og sjuende Tromsøundersøkelsen (1994-2016).

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Lars Christian Mørch Stene, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Anne Elise Eggen, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, UiT Norges arktiske universitet
Inger Njølstad, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, UiT Norges arktiske universitet
Paz Lopez-Doriga Ruiz, Oslo universitetssykehus HF
Laila Arnesdatter Hopstock, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, UiT Norges arktiske universitet
Hanne Løvdal Gulseth, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet