Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Selvrapportering av symptomer som tidlig signal i covid-19 responsen»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Selvrapportering av symptomer som tidlig signal i covid-19 responsen

Prosjekt

Selvrapportering av symptomer som tidlig signal i covid-19 responsen - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Formålet med prosjektet er å gi en epidemiologisk beskrivelse av selv-rapporterte covid-19-lignende symptomer som har blitt rapportert til Symptometer fra datainnsamlingen begynte i uke 44 og de neste 18 månedene, eller til pandemien er over.


Sammendrag

Dataene er selv-rapporterte opplysninger fra deltagere i Folkehelseinstituttets overvåkingssystem Symptometer. Systemet inkluderer personer over 16 år som har takket ja til deltagelse etter et representativt uttrekk fra Folkeregisteret. Deltagerne har fylt ut et initialt spørreskjema og har deretter mottatt ett spørreskjema ukentlig som de har mulighet til å besvare. Spørsmålene i skjemaet omhandler symptomer, testing for covid-19 og noen andre spørsmål om sosial kontakt/eksponering. Opplysninger fra deltagere som har meldt seg av inkluderes dersom deltageren i avmeldingen oppga at allerede registrerte opplysninger fortsatt kunne brukes i overvåking og forskning (i motsetning til at de ønsket at alle data skulle slettes). Formålet med prosjektet er å gi en epidemiologisk beskrivelse av selv-rapporterte covid-19-lignende symptomer som har blitt rapportert til Symptometer fra datainnsamlingen begynte i uke 44 og de neste 18 månedene, eller til pandemien er over. Vi ønsker å presentere tidsserier med prevalens av selv-rapporterte symptomer totalt, hver for seg og som symptomkombinasjoner. Vi ønsker å se på forskjeller i symptomer relatert til bl.a. geografisk bosted, alder, kjønn, yrke, om de har husstandsmedlemmer og husstandsmedlemmenes alder. Vi ønsker å se nærmere på de som oppgir at de har fått et negativt og positivt prøvesvar, for å se om det er spesielle symptomer som går igjen i hver av disse gruppene. Statistisk hypotesetesting av endringer over tid/mellom tidsperioder blant dem som testet positivt/negativt vil bli brukt. I tillegg vil det bli brukt deskriptive metoder og logistisk regresjonsmodellering med testresultat som utfall. Vi ønsker også å undersøke i hvilken grad de som rapporterer vanlige covid-19-symptomer oppgir å ha testet seg for covid-19. Etter det vi kjenner til, er det lite kunnskap om vanlig nivå av typiske symptomer fra luftveier og magetarmkanalen gjennom året i befolkningen i Norge. Vi foreslår å bruke opplysninger innsamlet gjennom overvåkingssystemet Symptometer for å øke kunnskapen på dette feltet. Resultatene fra denne perioden, hvor svært få smittestoff har sirkulert i befolkningen, vil fremstå som verdifulle grunnivå for fremtidig sammenligning. Prosjektet skal også undersøke selvrapporterte symptomer and kombinasjonen av symptomer relatert til test-resultat av prøve for SARS-CoV-2 for å gi innsikt i symptomforløp ved COVID-19 og muligheten for symptom-basert prediksjon av covid-19.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Hilde Kløvstad, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Linda Faugstad, Folkehelseinstituttet
Jonas Christoffer Lindstrøm, Avdeling for metodeutvikling og analyse, Folkehelseinstituttet
Anja Bråthen Kristoffersen, Avdeling for metodeutvikling og analyse, Folkehelseinstituttet
Trine Hessevik Paulsen, Avdeling for smittevern og vaksine, Folkehelseinstituttet
Hinta Meijerink, Avdeling for smittevern og vaksine, Folkehelseinstituttet
Sara-Rebekka Færø Linde, Avdeling for helsedatamottak, Folkehelseinstituttet

Start

01.05.2021

Slutt

31.12.2023

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Hilde Kløvstad