Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Sammenligning av nasjonale helsebaner for å vurdere interoperabilitet av Europeiske helsedata»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Sammenligning av nasjonale helsebaner for å vurdere interoperabilitet av Europeiske helsedata

Prosjekt

Sammenligning av nasjonale helsebaner for å vurdere interoperabilitet av Europeiske helsedata - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Studien er et samarbeid mellom flere Europeiske team og foreslått som en pilot for å undersøke eksisterende forutsetninger for et europeisk helsedata samarbeid.


Sammendrag

Sykdom utvikles over tid, og ulikt fra individ til individ. I denne studien ønsker vi å se nærmere på sykdomsforløp over tid, ved bruk av registerdata på nasjonale kohorter i flere Europeiske land. Vi er særlig interessert i variasjon av hendelser (helsebaner) i form av diagnoser, medisinbruk og sykehusopphold, som leder frem til endepunkt av interesse, som hjerteinfarkt. Videre vil vi sammenligne slike helsebaner på tvers av Europa. Studiens hovedmål er 1) å avdekke graden av samsvar mellom bruk av standardiserte kodeverk, som ICD og ACT, som basis for registerstudier på tvers av ulike land; 2) å beskrive prevalens og overlevelse av hjerte- kar sykdom på tvers av Europa, samt ha mulighet til å identifisere mindre kjente mønstre som leder til hjerte-karsykdom, 3) å utvikle og validere nye, forbedrede prediksjonsmodeller for hjerte- og karsykdom. Studien vi bruke eksisterende registerdata i de respektive deltakerlandene, analyser vil koordineres, og kun resultater/aggregerte data vil deles mellom land og team. Studien har potensiale til å bringe frem bedre identifisering av risikoindivider slik at forebygging, diagnostisering og behandling kan redusere byrdene av hjerte- karsykdom. Studien er et samarbeid mellom flere Europeiske team og foreslått som en pilot for å undersøke eksisterende forutsetninger for et europeisk helsedata samarbeid (European Health Data Space/EHDS).

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Rachel Bedenis Forster, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Rachel Bedenis Forster, Folkehelseinstituttet
Anna Christina Wikstrøm Hilmarsen, Direktoratet for e-helse

Start

01.09.2022

Slutt

31.12.2028

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Rachel Bedenis Forster