Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Robotassistert prostatektomi ved prostatakreft - Prosjektplan for fullstendig metodevurdering»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Robotassistert prostatektomi ved prostatakreft - Prosjektplan for fullstendig metodevurdering

Prosjekt

Robotassistert prostatektomi ved prostatakreft - Prosjektplan for fullstendig metodevurdering - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Bestillerforum for nye metoder har derfor bedt Folkehelseinstituttet utarbeide en fullstendig metodevurdering av robotassistert prostatektomi.


Sammendrag

Robotassistert kirurgi har vært brukt i norske sykehus siden 2004. Metoden brukes stadig mer, og indikasjonsområdene utvides. Innkjøps- og driftskostnadene er høye, og fram til nå har det kun vært én leverandør av utstyr i Norge. I dag er robotassistert kirurgi helt dominerende som operasjonsmetode for prostatakreft. Til tross for dette, har ikke klinisk effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet blitt analysert for robotassistert prostatektomi eller andre indikasjoner, i en norsk kontekst.

De regionale helseforetakene (RHF) ser behov for en strategisk tilnærming for innføring og bruk av robotassistert kirurgi i Norge. Bestillerforum for nye metoder har derfor bedt Folkehelseinstituttet utarbeide en fullstendig metodevurdering av robotassistert prostatektomi. 

I denne metodevurderingen vil vi oppsummere kunnskapsgrunnlaget om robotassistert prostatektomi ved prostatakreft. Tiltaket skal sammenlignes med åpen kirurgi. Vi vil gjennomføre et systematisk litteratursøk i relevante databaser, og vurdere identifiserte publikasjoner mot inklusjonskriteriene. Maskinlæringsfunksjoner vil brukes for å effektivisere screeningprosessen. Vi vil vurdere den metodiske kvaliteten til de inkluderte studiene med egnede sjekklister, og sammenstille resultater i metaanalyser der vi anser det hensiktsmessig. Vår tillit til resultatene, inkludert overføringsverdi til norsk kontekst, skal også vurderes. Vi vil også utarbeide en helseøkonomisk evaluering, og belyse sykdommens alvorlighetsgrad. Arbeidet vil gjennomføres i samarbeid med kliniske fageksperter fra ulike RHF og brukerrepresentanter.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Jon-Vidar Gaustad, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Christine Hillestad Hestevik, Folkehelseinstituttet
Vida Hamidi Ashtiani, Folkehelseinstituttet
Ingrid Harboe, Folkehelseinstituttet
Hilde Risstad, Folkehelseinstituttet
Gunhild Hagen, Folkehelseinstituttet

Start

12.05.2023

Slutt

24.03.2024

Status

Pågående

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Jon-Vidar Gaustad


Tilknyttede prosjekter