Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Reaksjoner, etterlevelse og helse som følge av koronapandemien»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Reaksjoner, etterlevelse og helse som følge av koronapandemien

Prosjekt

Reaksjoner, etterlevelse og helse som følge av koronapandemien - prosjektbeskrivelse

Publisert

Hensikten med dette prosjektet er å forstå og undersøke befolkningens reaksjoner på koronapandemien og dens konsekvenser for befolkningen.


Sammendrag

Koronapandemien har preget det norske samfunn siden mars 2020. De viktigste tiltakene for å forhindre spredning og sykdom er vaksinering i tillegg til etterlevelse av smittevernråd og restriktive tiltak (forbud og påbud). Hensikten med dette prosjektet er å forstå og undersøke befolkningens reaksjoner på koronapandemien og dens konsekvenser for befolkningen. Dette gjør vi gjennom å undersøke helserelaterte variabler (psykisk og fysisk helse og velvære) og reaksjoner (etterlevelse-, og belastning av smittevernråd, holdninger, bekymringer, tillit til myndigheter, vaksineatferd etc.), sammenhenger mellom dem og deres fordeling over demografiske grupper og utvikling over tid. Prosjektet bruker eksisterende data fra Fylkeshelseundersøkelsenes korona undersøkelser (FHUS Korona). Fylkeshelseundersøkelsene (FHUS) har egen DPIA som dekker innsamling og forvaltning, og som er forankret i Helsedata og digitalisering ved Folkehelseinstituttet (FHI). FHUS-ene er hjemlet i Forskrift om oversikt over folkehelsen § 7. FHUS Korona er en befolkningsundersøkelse som gjennomføres blant den voksne befolkningen (18 og eldre) i fylkene Agder, Nordland, Oslo og Vestland. FHUS Korona var første gang gjennomført i juni 2020 og november 2020, og desember 2021 blant innbyggerne i fylkene Agder og Nordland. I Agder og Nordland inngår også pre-korona data fra FHUS Agder gjennomført i september, 2019 og FHUS Nordland gjennomført i januar, 2020. Undersøkelsen er blitt gjennomført i november 2020 og desember 2021 blant innbyggere i Oslo og Vestland. I desember 2021 ble det sendt ut 55 000 invitasjoner hvor omtrent 23 000 svarte. Resultatene kan utgjøre et viktig bidrag for den fremtidige pandemihåndteringen gjennom å øke forståelsen av etterlevelse og pandemiens konsekvenser for befolkningen i tillegg til å forbedre og utvikle den teoretiske forståelsen om sammenhenger mellom helserelaterte variabler, atferd og reaksjoner, og deres demografiske fordeling og utvikling over tid.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Tony Mathias Leino, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Ragnhild Bang Nes, Folkehelseinstituttet
Øystein Vedaa, Folkehelseinstituttet
Marit Knapstad, Folkehelseinstituttet
Thomas Sevenius Nilsen, Folkehelseinstituttet
Jens Christoffer Skogen, Folkehelseinstituttet
Leif Edvard Aarø, Folkehelseinstituttet

Start

01.11.2022

Slutt

01.11.2030

Status

Ikke påbegynt

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Tony Mathias Leino