Hopp til innhold

Prosjekt

Osteoporose i Oslo - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Studere forekomst og risikofaktorer for osteoporose, hoftebrudd, samt død etter hoftebrudd.


Sammendrag

Studere forekomst og risikofaktorer for osteoporose, hoftebrudd, samt død etter hoftebrudd. Dette er en videreførelse av forskningen som har vært hjemlet under konsesjonen for Landsomfattende Helseundersøkelser. Vi søker nå om eget behandlingsgrunnlag for denne forskningen. Det dreier seg om allerede innsamlede data. Se vedlegget 'Følgebrev Osteoporose i Oslo REK 2012'

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Haakon E Meyer, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Haakon E Meyer, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet


Tilknyttede prosjekter