Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Nye aspekter ved et gammelt helseproblem. Norske Epidemiologiske Osteoporosestudier (NOREPOS)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Nye aspekter ved et gammelt helseproblem. Norske Epidemiologiske Osteoporosestudier (NOREPOS)

Prosjekt

Nye aspekter ved et gammelt helseproblem. Norske Epidemiologiske Osteoporosestudier (NOREPOS) - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Dette prosjektet har som mål å produsere ny kunnskap som er relevant for fremtidig forebygging av brudd.


Sammendrag

Hver time i døgnet skjer to nye underarmsbrudd og ett nytt hoftebrudd i Norge. Hoftebrudd medfører mye smerte, funksjonstap, redusert levealder og store utgifter for helsevesenet. Risiko for hoftebrudd har gått ned de siste tiårene. Likevel vil årlig antall hoftebrudd stige på grunn av den økende eldrebefolkningen. Det finnes flere etablerte risikofaktorer for osteoporose og brudd, men vi har ikke løst gåten om hvorfor Norge ligger på verdenstoppen. Dette prosjektet har som mål å produsere ny kunnskap som er relevant for fremtidig forebygging av brudd. Vi vil benytte vår nasjonale hoftebruddatabase i kombinasjon med data fra helseundersøkelser og registre som dekker hele befolkningen. Prosjektet har tre hovedformål: For det første vil vi utvikle en modell som kvantifiserer hvordan endringer i risikofaktorer og behandling har bidratt til nedgangen i risiko for hoftebrudd. For det andre er det vist en mulig sammenheng mellom immunforsvaret og omsetning av beinvev, og vi vil for første gang undersøke sammenhengen mellom normalvariasjon i immunfunksjon i den generelle befolkningen og risiko for osteoporose og hoftebrudd mange år senere. Det tredje målet er å undersøke årsaker til geografisk variasjon i risiko for brudd i underarm og hofte. Det vil vi gjøre ved å kombinere opplysninger om vær- og føreforhold, klimaendringer, topografi og luftforurensning med data for individer om bl.a. bosted, alder, kjønn, sosial bakgrunn og forekomst av nye brudd. På denne måten vil vi skaffe kunnskap til støtte for målrettede forebyggende tiltak over hele landet. Forskningsprosjektet vil gjennomføres av NOREPOS, som er et veletablert samarbeidsnettverk av forskere fra Folkehelseinstituttet og de fire medisinske fakultetene i Norge.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Haakon Eduard Meyer, Avdeling for fysisk helse og aldring, Folkehelseinstituttet

Start

01.01.2017

Slutt

28.02.2023

Status

Pågående

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Haakon Eduard Meyer


Tilknyttede prosjekter