Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Norsk sykdomsbyrdeprosjekt: Risikofaktorprosjekt»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Norsk sykdomsbyrdeprosjekt: Risikofaktorprosjekt

Prosjekt

Norsk sykdomsbyrdeprosjekt: Risikofaktorprosjekt - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Folkehelseinstituttet etablerer nå et norsk sykdomsbyrdeprosjekt som har som mål å gi en oversikt over befolkningens dødelighet, sykelighet og risikofaktorer som påvirker disse.


Sammendrag

Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) etablerer nå et norsk sykdomsbyrdeprosjekt som har som mål å gi en oversikt over befolkningens dødelighet, sykelighet og risikofaktorer som påvirker disse. Prosjektet vil samarbeide med det internasjonale Global Burden of Disease (GBD) prosjektet som nylig har publisert nye resultater både for 21 verdensregioner og 187 land, inkludert Norge. Denne søknaden tar for seg et forskningsprosjekt på sykdomsbyrde og risikofaktorer. En viktig del av prosjektet er å estimere hva ulike risikofaktorer betyr for dødelighet og sykelighet. Denne type beregninger krever data på forekomst av risikofaktorene koblet med helse utfall. Alle analyser foregår på datafiler uten personkjennetegn, men registerkoblinger og bruk av helseundersøkelser vil kunne heve kvaliteten på resultatene og muliggjøre analyser som det internasjonale prosjektet ikke har kunnet gjøre. Ingen personer vil kontaktes av prosjektet.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Jonas Kinge, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Stein Emil Vollset, Psykisk og fysisk helse, Folkehelseinstituttet
Simon Nygaard Øverland, Psykisk og fysisk helse, Folkehelseinstituttet
Vidar Hjellvik, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet
Randi Marie Selmer, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet
Jonas Minet Kinge, Senter for fruktbarhet og helse, Folkehelseinstituttet
Vegard Fykse Skirbekk, Senter for fruktbarhet og helse, Folkehelseinstituttet

Start

01.01.2014

Slutt

31.01.2020

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Jonas Minet Kinge