Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «MoBaKinder»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • MoBaKinder

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Prosjekt

MoBaKinder - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Formålet med prosjektet er å undersøke hvilke nøkkelfaktorer relatert til kvalitet ved barnehagen som kan fremme god psykisk helse, livskvalitet og skoleprestasjoner hos barn.


Sammendrag

Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Formålet med prosjektet er å undersøke hvilke nøkkelfaktorer relatert til kvalitet ved barnehagen som kan fremme god psykisk helse, livskvalitet og skoleprestasjoner hos barn. Forskning i utlandet og i Norge har vist at barnehagekvalitet kan påvirke barns psykisk helse og utvikling. Det er dermed viktig å undersøke hvilke aspekter ved barnehagekvalitet som kan fremme god psykisk helse hos barn. I tillegg er det ulike sosiale og politiske faktorer som påvirker bruken av barnehager i ulike land, det er derfor viktig å se mer spesifikt på den norske konteksten. Kunnskapen kan benyttes til å styrke norske barnehager som helsefremmende og bidra til å redusere negative effekter knyttet til sosial ulikhet og andre sårbarheter. Et utvalg fra MoBa-kohorten (ca 24.000 inviterte deltakere) fikk tilsendt et barnehageskjema da barnet var 5 år (barnehagestudien). Barnehagestudien ble fulgt opp med et spørreskjema sendt til lærere i skolene (skolestudien) da barna var ca 8 år (ca 24.000 inviterte). I dette prosjektet planlegges det å sammenstille opplysninger fra en rekker registre med opplysninger fra et tidligere MoBa forskningsprosjekt (2015/1342 Språk- og læringsstudien) som omfatter 7500 deltakere der man har svar fra barnehagestudien og skolestudien. Opplysninger som skal inngå i prosjektet er opplysninger fra spørreskjema fra svangerskapet og 6, 18 og 36 måneder samt 5 og 8 år. Data om foreldrene inkluderer informasjon om blant annet sosioøkonomiske variabler, helsetilstand, og levevaner. Data om barn inkluderer informasjon om språkferdigheter og symptomer på språk- og læringsvansker, livskvalitet og psykisk helse. Opplysninger fra barnehagestudien om barnas psykiske helse og livskvalitet, språk- og læringsutvikling rapportert fra pedagogisk leder i barnehagen samt informasjon om strukturell kvalitet og prosessuell kvalitet. Opplysninger fra skolestudien som vil brukes i prosjektet er informasjon gitt av lærer om læringsmiljø og pedagogisk praksis i elevens klasse og skoleinformasjon om barnets skoleferdigheter innen matematikk, lesing og skriving, og barnets språklige og sosiale ferdigheter, samt deres psykiske helse. Det vil også innhentes følgende informasjon fra følgende registre: Medisinsk fødselsregister: Prenatale og perinatale faktorer som kan ha innvirkning på barnets utvikling som for eksempel fødselsvekt eller tidligere fødselskomplikasjoner. Norsk pasientregister (NPR): Andre psykoser ICD-9 295-299 - Mentale forstyrrelser diagnostisert i barndommen ICD-9 312-316 - Affektive lidelser ICD-10 F30-39 - Nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser ICD-10 F40-48 - Utviklingsforstyrrelser ICD-10 F80-89 - Atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som vanligvis oppstår i barne og ungdomsalder ICD-10 F90-98 Prosjektet ønsker også å bruke data fra KUHR-databasen (Kontroll og Utbetaling av Helserefusjoner). ICPC-koder: - P01 følelse angst/nervøs/anspent - P02 psykisk ubalanse situasjonsbetinget - P03 depresjonsfølelse - P04 irritabel atferd/følelse - P05 senilitet, atferd/følelse gammel - P06 søvnforstyrrelse - P22 atferdsforstyrrelse barn - P23 atferdsforstyrrelse ungdom - P29 psykiske symptomer/plager IKA - P73 affektiv lidelse - P74 angstlidelse - P75 dissosiativ/somatoform lidelse - P76 depressiv lidelse - P77 selvmord/selvmordsforsøk - P79 fobi/obsessiv-kompulsiv lidelse - P80 personlighetsforstyrrelse Side 6 av 13 - P81 Hyperkinetisk forstyrrelse - P82 posttraumatisk stresslidelse Statistisk sentralbyrå: opplysninger om foreldrenes utdanningsnivå, inntekt og yrke. I tillegg ønskes data fra barnas nasjonale prøver i 5., 8. og 9. trinn.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Leif Edvard Aarø, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Ratib Lekhal, Handelshøyskolen BI
Mari Vaage Wang, Folkehelseinstituttet
Ragnhild Eek Brandlistuen, Folkehelseinstituttet
Henrik Daae Zachrisson, Universitetet i Oslo
Arne Holte, Universitetet i Oslo
Pernille Due, Statens Institut for Folkesundhed
Margaret Barry, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
Thomas Moser, Universitetet i Sørøst-Norge
Nina Alexandersen, Folkehelseinstituttet
Tiril Wilhelmsen, Avdeling for barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet

Start

02.04.2018

Slutt

01.04.2022

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Leif Edvard Aarø