Hopp til innhold

Prosjekt

MINI-Nor-studien - Immunitet mot vaksineforebyggbare sykdommer hos gravide kvinner og deres barn - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Vi ønsker å kartlegge mors og barns beskyttelse ved å måle deres antistoffnivå mot disse sykdommene i blodet på fire ulike tidspunkt.


Sammendrag

Noen infeksjoner er spesielt alvorlige for spedbarn. Antistoffer overført fra mor til barn i svangerskapet kan beskytte barnet mot infeksjoner de første måneder i livet. Jo høyere antistoffnivået er hos mor, desto mer overføres til barnet. I 2016 ble barnevaksinasjonsprogrammet endret, og kombinasjonsvaksinen som beskytter mot difteri, stivkrampe, kikhoste, polio og Haemophilus influenzae type b-infeksjon ble erstattet med en som i tillegg beskytter mot hepatitt B. Første dose av denne vaksinen gis ved 3-månedersalder. Vi har lite kunnskap om hvor godt beskyttet barnet er mot disse infeksjonene fra fødsel og frem til første vaksinedose, og hvilke faktorer som kan påvirke barnets egen vaksinerespons. Vi ønsker å kartlegge mors og barns beskyttelse ved å måle deres antistoffnivå mot disse sykdommene i blodet på fire ulike tidspunkt. Studien vil gi verdifull informasjon som kan bidra til å bedre spedbarns beskyttelse mot alvorlige infeksjoner ved at vaksinasjonsprogrammet kan tilpasses.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Preben Aavitsland, Smittevern, miljø og helse, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Ingeborg Aase S. Aaberge, Smittevern, miljø og helse, Folkehelseinstituttet
Didrik Frimann Vestrheim, Folkehelseinstituttet
Margrethe Greve-Isdahl, Folkehelseinstituttet
Ida Laake, Folkehelseinstituttet
Are Stuwitz Berg, Folkehelseinstituttet
Terese Bekkevold, Folkehelseinstituttet
Cathinka Halle Julin, Folkehelseinstituttet
Dudmann Susanne Gjeruldsen, Oslo universitetssykehus HF

Om prosjektet