Hopp til innhold

Prosjekt

Målstyring innen kriminalitetsforebyggende arbeid i politiet: Prosjektplan - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Klynge for vurdering av tiltak i Folkehelseinstituttet fikk juni 2019 i oppdrag fra POD å utføre en kartleggingsoversikt over forskning om målstyring innen kriminalitetsforebyggende arbeid rettet mot seksuallovbrudd og radikalisering blant ungdom.


Sammendrag

Politidirektoratet (POD) ønsker å få kartlagt forskning som omhandler målstyring (også kalt resultatstyring), og erfaringer med dette. Det skal være et særskilt fokus på arbeid innen forebygging av ungdomskriminalitet, og videre seksuallovbrudd og radikalisering. Dette prosjektet er en del av et større oppdrag fra POD til FHI som også omfatter et prosjekt som skal undersøke effekter av forebyggende tiltak mot ungdomskriminalitet, med særskilt fokus på forebygging av seksuallovbrudd og radikalisering.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Lars Jørun Langøien, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Gyri Hval, Folkehelseinstituttet
Nora Blaasvær, Folkehelseinstituttet
Heid Nøkleby, Folkehelseinstituttet
Ashley Elizabeth Muller, Folkehelseinstituttet
Gunn Eva Næss, Folkehelseinstituttet
Patricia Sofia Jacobsen Jardim, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet