Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Lost in Transition? Sosiale og helsemessige konsekvenser av ikke-optimale overganger i utdanningssystemet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Lost in Transition? Sosiale og helsemessige konsekvenser av ikke-optimale overganger i utdanningssystemet

Prosjekt

Lost in Transition? Sosiale og helsemessige konsekvenser av ikke-optimale overganger i utdanningssystemet - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Dette prosjektet har mål om å forstå effektene av overganger i utdanningssystemet på senere arbeidsmarkedsdeltakelse, familiestiftelse og helse.


Sammendrag

På tvers av generasjoner ser vi at personer med lav utdanning deltar stadig mindre i sosiale institusjoner sammenlignet med sine jevnaldrende. De inngår sjeldnere partnerskap og får barn, deltar sjeldnere i arbeidslivet, og ender ofte med dårligere fysisk og psykisk helse enn andre. Noen avgjørende tidspunkt i utdanningsforløp kan avgjøre om disse finner nyttige utdanningsveier som definerer senere livsutfall. Disse tidspunktene finner man ofte i overganger mellom utdanningsnivåer, som ofte fordrer endringer i roller, status og identitet, både personlig og sosialt.

            Dette prosjektet har mål om å forstå effektene av overganger i utdanningssystemet på senere arbeidsmarkedsdeltakelse, familiestiftelse og helse. Prosjektet ser på hvordan det å starte på skolen på et passende tidspunkt, å komme inn på den videregående skolen en ønsker og å fullføre videregående opplæring påvirker sosial deltakelse og helse. Vi vil videre studere hvordan forholdet mellom fullføring av videregående opplæring, sosial deltakelse og helse har utviklet seg over tid, hvordan utviklingen varierer med kjønn og sosial bakgrunn, og historiske drivkrefter bak denne utviklingen.

            Troverdige naturlige eksperiment vil bli benyttet for å skille seleksjon til senere livsutfall fra kausale effekter av ikke-optimale overganger. Eksperimentene inkluderer å bli født rett før eller rett etter nyttår, hvorvidt et skolepsykologisk kontor var etablert i kommunen for å gi råd om skolestart, å ligge over eller under inntaksgrensen til en videregående skole, endringer i inntaksordninger, å bestå eller ikke bestå en enkelteksamen, og å søke læreplass eller påbygging ved et tidspunkt med ulikt antall elev- og læreplasser.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Martin Flatø, Senter for fruktbarhet og helse, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Torkild Hovde Lyngstad, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo
Kathryn Christine Beck, Folkehelseinstituttet
Bernt Magne Bratsberg, Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning
Berit Lødding, NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
Asgeir Skålholt, NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
Kari Vea Salvanes, NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
Per Minor Magnus, Senter for fruktbarhet og helse, Folkehelseinstituttet
Rannveig Kaldager Hart, Senter for fruktbarhet og helse, Folkehelseinstituttet
Miriam Evensen, Folkehelseinstituttet
Jonas Minet Kinge, Senter for fruktbarhet og helse, Folkehelseinstituttet
Vegard Fykse Skirbekk, Senter for fruktbarhet og helse, Folkehelseinstituttet
Øystein Kravdal, Senter for fruktbarhet og helse, Folkehelseinstituttet
Jonathan Wörn, Senter for fruktbarhet og helse, Folkehelseinstituttet
Bjørn-Atle Reme, Senter for fruktbarhet og helse, Folkehelseinstituttet
Fartein Ask Torvik, Senter for fruktbarhet og helse, Folkehelseinstituttet
Camilla Stoltenberg, Folkehelseinstituttet
Andreas Kotsadam, Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning

Start

18.03.2021

Slutt

31.01.2026

Status

Pågående

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Martin Flatø