Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Kliniske og sosiodemografiske risikofaktorer for vold i psykiske lidelser»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Kliniske og sosiodemografiske risikofaktorer for vold i psykiske lidelser

Prosjekt

Kliniske og sosiodemografiske risikofaktorer for vold i psykiske lidelser - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Overordnet formål med prosjektet er å identifisere risikofaktorer og karakterisere undergrupper med forhøyet sårbarhet for voldsutøvelse ved psykiske lidelser i Norge idag.


Sammendrag

Mennesker med psykiske lidelser har større risiko enn resten av befolkningen for å bli involvert i alvorlige voldshendelser, noe som skaper betydelige utfordringer for pasientene, deres nærmeste, helsepersonell, rettsvesenet og samfunnet forøvrig. Til tross for at det ikke finnes noen helhetlig oversikt over vold relatert til psykiske lidelser i Norge idag, er det indikasjoner på at problemet tiltar i omfang. For at helsemyndighetene skal få et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å igangsette tiltak for å redusere vold og aggresjon ved psykiske lidelser er det viktig å kartlegge omfanget og identifisere de viktigste risikofaktorene. Det er sentralt å kartlegge norske forhold, da vi har en særnorsk lovgiving som baserer seg på det "biologiske prinsipp", i motsetning til de aller fleste andre land, deriblant de nordiske, fra hvilke lignende undersøkelser derfor ikke blir direkte sammenlignbare. I tillegg er det mye som tyder på at forskjellige tiltak er effektive for forskjellige undergrupper. Derfor trenger man også å identifisere spesielt sårbare grupper og tidspunkt hvor intervensjoner kan være effektive for disse gruppene. Til dette formålet trenger man informasjon om de mest relevante psykiske lidelsene, straffehistorikk for vold og sosiodemografiske forhold. Vi vil benytte data fra nasjonale registre som Norsk pasientregister, Statistisk sentralbyrå og Det sentrale folkeregister til å undersøke disse sammenhengene. Overordnet formål med prosjektet er å identifisere risikofaktorer og karakterisere undergrupper med forhøyet sårbarhet for voldsutøvelse ved psykiske lidelser i Norge idag. Spesifikke forskingsspørsmål: 1. Sammenligne risiko for vold hos psykisk syke med deres familiemedlemmer og resten av befolkningen 2. Undersøke i hvilken grad sammenhengene mellom vold og psykiske lidelser er relatert til kliniske kjennetegn 3. Undersøke i hvilken grad sammenhengene mellom vold og psykiske lidelser er relatert til felles genetikk og familieforhold i oppveksten 4. Kvantifisere den modifiserende effekten av sosiodemografiske forhold på sammenhengene mellom vold og psykiske lidelser 5. Undersøke endringer over tid i voldsutøvelse relatert til psykiske lidelser 6. Identifisere sårbare undergrupper og typiske forløp basert på forskningsspørsmål 1-4 Til forskningsspørsmål 1,2, 4 og 5 vil vi hovedsakelig basere oss på regresjons- og overlevelsesmodeller som eksempelvis Cox regresjon. For forskningsspørsmål 3 vil vi benytte metoder innen kvantitativ genetikk, hvor man benytter informasjon om slektskapsforhold for å estimere i hvor stor grad det er felles familiære faktorer som gir opphav til økt sårbarhet for psykiske lidelser og vold. Til forskningsspørsmål 6 vil vi inkludere de relevante risikofaktorene vi har identifisert i spørsmål 1-4 og bruke disse til å karakterisere forskjellige undergrupper og utviklingsløp. Her vil vi blant annet benytte cluster-analyser til å avgrense prototypiske undergrupper fra hverandre.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Martin Steen Tesli, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Martin Steen Tesli, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Eivind Ystrøm, Universitetet i Oslo
Christine Friestad, Oslo universitetssykehus HF
Unn Haukvik, Universitetet i Oslo
Torbjørn Skardhamar, Universitetet i Oslo
Ragnar Nesvåg, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Kristin Gustavson, Universitetet i Oslo
Øyvind Næss, Universitetet i Oslo

Start

01.01.2022

Slutt

31.12.2027

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Martin Steen Tesli

Prosjektdeltakere ved FHI

Kristin Gustavson

Eivind Ystrøm

Ragnar Nesvåg