Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Kikhoste epidemiologien med fokus på effekten av boostervaksinene i den Norske barnevaksinasjonsprogrammet på den alders-spesifikke kikhoste insidensen»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Kikhoste epidemiologien med fokus på effekten av boostervaksinene i den Norske barnevaksinasjonsprogrammet på den alders-spesifikke kikhoste insidensen

Prosjekt

Kikhoste epidemiologien med fokus på effekten av boostervaksinene i den Norske barnevaksinasjonsprogrammet på den alders-spesifikke kikhoste insidensen - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

The aim of this study is to investigate the epidemiology of pertussis in Norway during years 1996–2019, with special attention to the changes occurring after the introduction of the 15-year booster.


Sammendrag

Prosjektets formål er å studere mulige endringer i forekomsten av kikhoste etter innføring av kikhoste-boosterdoser til 7–8-åringer i skoleåret 2005/06 og til 15–16-åringer i skoleåret 2013/14.

Sammendrag

Kikhoste er et viktig folkehelseproblem i Norge til tross for høy vaksinasjonsdekning i barnevaksinasjonsprogrammet. Norske barn tilbys vaksine mot kikhoste ved 3-, 5- og 12-månedersalder. I tillegg tilbys to boostervaksiner: den første ved 7–8- års alder og den andre ved 15–16- års alder. Etter innføring av boosterdose til 7–8-åringer i skoleåret 2005/06, økte forekomsten av kikhoste blant tenåringer. På grunn av dette ble den andre boosterdosen til 15–16-åringer introdusert i skoleåret 2013/14.

Formål:

Studiens formål er å undersøke forekomsten av kikhoste i Norge i årene 1996–2019. Spesielt vil vi undersøke effekten av boostervaksine dosene på forekomsten av kikhoste i Norge. Vi vil studere effekten av boosterdosene blant de som blir vaksinert, men også undersøke om dosene har indirekte effekter på andre aldersgrupper, spesielt spedbarn som er for unge for å bli vaksinert. Vi vil svare på følgende spørsmål:

  • Hvordan endret forekomsten seg av kikhoste i løpet av disse årene blant den norske befolkningen, både blant den vaksinerte og uvaksinerte befolkningen?
  • Hvordan endret aldersfordelingen seg av personer som ble syke med kikhoste i løpet av disse årene?
  • Hvor stor andel av vaksinerte personer blir smittet til tross for vaksinasjonen?

Resultatene er viktige både for å opprettholde høy kvalitet på barnevaksinasjonsprogrammet, samt for å informere om mulige endringer i vaksinasjonspolitikken.

Hvem inkluderes?

I denne studien inkluderer vi alle tilfeller av kikhoste som ble meldt til det norske Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) i årene 1996–2019.

Hvilke data brukes?

Vi vil bruke data om alle tilfeller av kikhoste fra MSIS og koble dataene med individuelle kikhostevaksinasjonsopplysninger, som er registrert i det nasjonale vaksinasjonsregistret (SYSVAK). En person, som ikke er en del av studien, vil gjennomføre koblingen ved bruk av fødselsnummer. Personidentifiserbare opplysninger erstattes med en studie-ID. Prosjektmedarbeidere vil kun ha tilgang til avidentifiserte data, og ikke til personopplysningene eller koblingsnøkkelen.

Har du spørsmål om personvern, datasikkerhet, innsyn, innsigelser (behandlingsbegrensning), retting og/eller sletting, kan personvernombudet ved Folkehelseinstituttet kontaktes på e-post: personvernombud@fhi.no.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Elina Seppälä, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Elina Marjukka Seppälä, Avdeling for smittevern og vaksine, Folkehelseinstituttet
Margrethe Greve-Isdahl, Avdeling for smittevern og vaksine, Folkehelseinstituttet
Birgitte Freiesleben de Blasio, Avdeling for metodeutvikling og analyse, Folkehelseinstituttet
Didrik Frimann Vestrheim, Avdeling for smittevern og vaksine, Folkehelseinstituttet
Håkon Bøås, Universitetet i Oslo

Start

01.11.2019

Slutt

31.10.2025

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet