Hopp til innhold

Prosjekt

Influensa i svangerskapet og kreft hos barn - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Bakgrunnen er vår manglende kunnskap om årsakene til kreft i barnealder.


Sammendrag

Bakgrunnen er vår manglende kunnskap om årsakene til kraft i barnealder. Det spekuleres på om infeksjoner i svangerskapet kan øke risikoen for kreft hos barnet, enten direkte via overgang av virus til fosteret, eller indirekte via inflammasjonstegn. For å avklare dette spørsmål kan vi bruke svineinfluensaepidemien i Norge om høsten 2009 som et slags naturlig eksperiment, ved å sammenligne barn født før og etter epidemien med barn der mor ble eksponert for epidemien mens hun var gravid. Dette er en enkel registerstudie med kobling mellom fødselsregisteret og kreftregisteret. Hvis vi finnes en sammenheng er det aktuelt å gå videre med dybdestudier, som det vi bli søkt REK om.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Per Magnus, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Yunsung Lee, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet