Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Infeksjonssykdommers epidemiologi i Østfold»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Infeksjonssykdommers epidemiologi i Østfold

Prosjekt

Infeksjonssykdommers epidemiologi i Østfold - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Prosjektet er en registerbasert studie som skal gi kunnskap om forekomst, insidens og dødelighet av infeksjonssykdommer i Norge, med hovedvekt på Østfold.


Sammendrag

Prosjektet er en registerbasert studie som skal gi kunnskap om forekomst, insidens og dødelighet av infeksjonssykdommer i Norge, med hovedvekt på Østfold. Vi vil koble opplysninger fra ulike helseregistre med medisinsk-mikrobiologiske laboratoriedata for pasienter som er bosatt i Østfold og registrert med en infeksjonsdiagnose i et eller flere av registrene fra 2008-2014. For å se på utvikling av dødelighet av infeksjonssykdommer over tid vil vi bruke data fra Dødsårsaksregister for hele Norge fra 1960-2014. Vi vil også koble data fra ulike registre for å se på 30-dagers dødelighet etter en infeksjonssykdom. Videre vil vi se på antibiotikabruk i primærhelsetjenesten knyttet til utvikling av visse typer antibiotikaresistens, samt forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner ved et enkelt sykehus. Prosjektet vil bruke deskriptive statistiske analyser og regresjonsanalyser for å besvare forskningsspørsmålene.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Geir Bukholm, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Solveig Myking, Avdeling for smittevernregistre, Folkehelseinstituttet
Jon Birger Haug, Oslo universitetssykehus HF
Hege Line Magnussen Løwer, Avdeling for smittevernregistre, Folkehelseinstituttet
Elisabeth Astrup, Avdeling for resistens- og infeksjonsforebygging, Folkehelseinstituttet
Torbjørn Wisløff, Avdeling for infeksjonsepidemiologi og modellering, Folkehelseinstituttet
Hanne-Merete Eriksen, Avdeling for resistens- og infeksjonsforebygging, Folkehelseinstituttet
Astrid Louise Wester, Avdeling for bakteriologi, Folkehelseinstituttet
Susanne Gjeruldsen Dudman, Folkehelseinstituttet
Anja Elsrud Schou Lindman, Avdeling for smittevernregistre, Folkehelseinstituttet
Birgitte Freiesleben de Blasio, Avdeling for infeksjonsepidemiologi og modellering, Folkehelseinstituttet
Oliver Kacelnik, Avdeling for resistens- og infeksjonsforebygging, Folkehelseinstituttet
Tone Bruun, Avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer, Folkehelseinstituttet
Line Vold, Avdeling for smitte fra mat, vann og dyr, Folkehelseinstituttet
Petter Elstrøm, Avdeling for resistens- og infeksjonsforebygging, Folkehelseinstituttet
Inger Cappelen, Avdeling for smittevernregistre, Folkehelseinstituttet
Gry Marysol Grøneng, Avdeling for infeksjonsepidemiologi og modellering, Folkehelseinstituttet
Christine M. Jonassen, Sykehuset Østfold HF
Richard Aubrey White, Avdeling for infeksjonsepidemiologi og modellering, Folkehelseinstituttet
Astrid Louise Løvlie, Avdeling for smittevernregistre, Folkehelseinstituttet
Francesco Di Ruscio, Universitetet i Oslo
Astri Lervik Larsen, Sykehuset Østfold HF
Sara Molvig Debes, Sykehuset Østfold HF
Sara Molvig Debes, Avdeling for virologi, Folkehelseinstituttet

Start

01.03.2016

Slutt

01.03.2026

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Geir Bukholm