Hopp til innhold

Astrid Louise Wester

Overege mikrobiologi, MD PhD

Ansatt bilde

Fagområder

Folkehelsemikrobiologi, antibiotikaresistens i et One Health og globalt perspektiv.

Faglig bakgrunn

Lege, spesialist i medisinsk mikrobiologi, PhD innen alvorlige infeksjoner hos eldre. Legeansvar for referansfunksjonen for tarmpatogene bakterier. Overvåkning av antimikrobiell resistens. Bidratt i forarbeidet med å utvikle en nasjonal mikrobiologidatabase og infeksjonsregister. 2 år i WHO med sammenknytning av arbeid innen antimikrobiell resistens og miljømedisin med spesielt fokus på tilgang til trygge vann, sanitær og hygienetjenester.

Prosjekter og publikasjoner

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Rapporter og bøker

Andre

Kontakt

Telefon: 21 07 62 27

Mobil: 452 04 036

Besøksadresse

Lovisenberggata 6, 0456 Oslo

Vis i kart