Hopp til innhold

Prosjekt

Husholdsmitte og immunrespons etter koronavirus infeksjon - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Ved å samle inn klinisk og biologisk materiale (luftveismateriale, blod, og spytt) ønsker vi å kartlegge virusets egenskaper, sykdomsforløp, immunresponser, og kliniske utfall.


Sammendrag

Et globalt utbrudd med et nytt koronavirus, SARS-CoV-2, med utspring i Kina, er rapportert å smitte raskt mellom mennesker, gi pneumoni, og i noen tilfeller alvorlig sykdom og død. Viruset er nå påvist i alle verdensdeler. I Norge er det påvist tilfeller, men så langt er det ikke oppdaget ukontrollert smitte i samfunnet. Kunnskap om smitterisiko og sykdomsforløp er begrenset. WHO oppfordrer medlemsland til å utføre husstandstudier for å undersøke smitterisko og sykdomsforløp i befolkningen. Ved å samle inn klinisk og biologisk materiale (luftveismateriale, blod, og spytt) ønsker vi å kartlegge virusets egenskaper, sykdomsforløp, immunresponser, og kliniske utfall. Dette vil kunne generere ny og viktig kunnskap som kan bidra til bedre kontroll av epidemien, bedre indentifikasjon og behandling av pasienter med SARS-CoV-2 infeksjon. Data vil i tillegg deles med WHO for å lage mer robuste estimater og bidra til WHOs globale rådgivning rundt håndtering av utbrudd.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Lisbeth Meyer Næss, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Anna Hayman Robertson, Folkehelseinstituttet
Cathinka Halle Julin, Folkehelseinstituttet
Siri Mjaaland, Folkehelseinstituttet
Anneke Steens, Folkehelseinstituttet
Johanna Bodin, Folkehelseinstituttet
Gro Tunheim, Folkehelseinstituttet
Terese Bekkevold, Folkehelseinstituttet
Olav Hungnes, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet