Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Helsekonsekvenser av elektroniske sigaretter - prosjektplan for en paraplyoversikt»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Helsekonsekvenser av elektroniske sigaretter - prosjektplan for en paraplyoversikt

Prosjekt

Helsekonsekvenser av elektroniske sigaretter - prosjektplan for en paraplyoversikt - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet skal vi vurdere helsekonsekvenser av bruk av e-sigaretter og eksponering for e-sigaretter  i omgivelsene (annenhånds eksponering).


Sammendrag

Elektroniske sigaretter (e-sigaretter), både med og uten nikotin, har blitt populære i mange land. Det er en stor variasjon i produkttyper og innhold. Produktene selges med en antakelse om at e-sigaretter er mindre helseskadelige enn svært helseskadelige konvensjonelle sigaretter. Det er behov for å fremskaffe en systematisk oversikt over tilgjengelig kunnskap om hvilke konsekvenser e-sigaretter har på helsen.

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet skal vi vurdere helsekonsekvenser av bruk av e-sigaretter og eksponering for e-sigaretter  i omgivelsene (annenhånds eksponering).  Denne vurderingen skal baseres på en vitenskapelig utført sammenfatning og vurdering av systematiske oversikter om helsekonsekvensene av e-sigaretter.

For å finne relevante systematiske oversikter skal vi søke systematisk i litteraturdatabaser. Tittel og sammendrag vil bli vurdert etter forhåndsdefinerte inklusjons- og eksklusjonskriterier. Referansene vurderes ved at to forskere parvis og uavhengig av hverandre først vurderer titler og sammendrag og så fulltekstversjon for inklusjon og eksklusjon. Vi vil vurdere kvaliteten på de inkluderte oversiktene ved hjelp av AMSTAR-2. For hvert endepunkt vil vi bruke den mest oppdaterte oversikten av høy kvalitet til å videreformidle helsekonsekvensene. Dersom oversikten ikke har vurdert kvaliteten på dokumentasjonen så vil vi gjøre dette selv ved bruk av GRADE metoden.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Rune Becher, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Miriam Bakkeli, Folkehelseinstituttet
Espen Mariussen, Folkehelseinstituttet
Jan Alexander, Folkehelseinstituttet
Vigdis Underland, Folkehelseinstituttet
Tom Kristian Grimsrud, Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Jørn Andreas Holme, Folkehelseinstituttet
Bendik Christian Brinchmann, Folkehelseinstituttet
Håkon Valen, Folkehelseinstituttet
Gunn Elisabeth Vist, Folkehelseinstituttet

Start

01.09.2021

Slutt

01.03.2022

Status

Pågående

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektbeskrivelse

Prosjektplan e_cig.pdf

Prosjektleder

Rune Becher