Hopp til innhold

Prosjekt

HELIX - utendørs miljøeksponering og barns helse - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Barn er utsatt for en rekke miljøfaktorer som kan være av betydning for deres utvikling og helse. Det er fortsatt for liten kunnskap om barns miljø og hvordan miljøfaktorer enkeltvis og sammen kan virke på barn.


Sammendrag

Barn er utsatt for en rekke miljøfaktorer som kan være av betydning for deres utvikling og helse. Det er fortsatt for liten kunnskap om barns miljø og hvordan miljøfaktorer enkeltvis og sammen kan virke på barn. I dette prosjektet er det fokus på barns utendørs miljøfaktorer som luftforurensning, trafikkstøy, UV eksponering, tilgang på grøntarealer, temperatur/varme, infrastruktur i tillegg til passiv røyking. For å undersøke disse faktorenes betydning for barns helse og utvikling benyttes data fra den norske mor og barnundersøkelsen - totalt ca. 8000 deltagere fra Oslo, som inngår i en større europeisk studie på ca. 32 000 barn. Vi vil benytte adresseinformasjon for hver deltager til å beregne miljøpåvirkning ved hjelp av GIS (geografiske informasjonssystemer) modeller for de ulike miljøfaktorene fra fødsel og frem til ca 7-8 års alder. Helseutfallene som skal undersøkes i forhold til miljøfaktorene er hovedsaklig fødselsutfall, asthma, overvekt og kognitiv utvikling.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Gunn Marit Aasvang, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet