Hopp til innhold

Prosjekt

GoodStart - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Forutsetningene for senere helse legges allerede tidlig i livet. Fosteret og det ammede barnet utsettes for miljøfaktorer som kan påvirke utviklingen av immunsystem, nervesystem og metabolisme.


Sammendrag

Forutsetningene for senere helse legges allerede tidlig i livet. Fosteret og det ammede barnet utsettes for miljøfaktorer som kan påvirke utviklingen av immunsystem, nervesystem og metabolisme. Miljøgifter og avvikende tarmflora er sannsynligvis blant de viktigste av slike tidlige faktorer og det overordnede formålet for dette prosjektet er å øke kunnskapen om sammenhengen mellom miljøgifter og tarmflora på den ene siden og barns helse. Vi vil bruke data fra eksisterende kilder på 550 barn som ble rekruttert til HUMIS kohorten etter fødselen, og hvor man målte miljøgifter i morsmelk, samt kartla tarmflora ved å ta gjentatte fekale prøver gjennom barnets første to leveår som ble analysert på mikrobielt innhold. Disse barna vil vi følge opp i skolealderen både via kobling til NPR samt tmed nye undersøkelser med fokus på å kartlegge nevropsykologiske utvikling, antropometri, allergi og astma og immunforsvar. Så vil vi relatere dette til deres eksponering for miljøgifter og tarmflora.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Merete Eggesbø, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet