Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Fremskaffing av EQ-5D vekter og normative data for helseøkonomiske evalueringer»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Fremskaffing av EQ-5D vekter og normative data for helseøkonomiske evalueringer

Prosjekt

Fremskaffing av EQ-5D vekter og normative data for helseøkonomiske evalueringer - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Spørreskjemaet EQ-5D måler personers opplevde helse og kan blant annet brukes som grunnlag i helseøkonomiske evalueringer og prioritering av ressurser i helsetjenesten. Formålet med prosjektet er gjøre spørreskjemaet bedre egnet for bruk i Norge. Dette gjøres ved å innhente informasjon om den norske befolkningens opplevde helse og preferanser for ulike helsetilstander.


Sammendrag

EQ-5D er det mest brukte kort generiske instrumentet internasjonalt for måling av opplevd helse, og er anbefalt til bruk i helseøkonomiske evalueringer og prioritering i helsetjenesten i en rekke land, også Norge. EQ-5D er mye brukt i kliniske studier, folkehelseundersøkelser og inngår i dag som pasientrapportert utfallsmål (PROM) i ti av de norske nasjonale kvalitetsregistrene. For å bedre kunne benyttes til alle disse formålene i Norge, trengs det målinger av opplevd helsetilstand med EQ-5D i den generelle befolkningen og et verdisett, eller vekter som de også kalles, som gis på bakgrunn av befolkningens preferanser for ulike helsetilstander.

Prosjektet omfatter to ulike datainnsamlinger for den nyeste versjonen av instrumentet, EQ-5D-5L; personlig intervju for fremskaffing av vekter, og postal spørreundersøkelse for innsamling av normative data. Datainnsamlingene vil være basert på representative utvalg av den norske befolkningen.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Andrew Malcolm Garratt, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Andrew Malcolm Garratt, Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten, Folkehelseinstituttet
Inger Opedal Paulsrud, Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten, Folkehelseinstituttet
Tonya Moen Hansen, Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten, Folkehelseinstituttet

Start

01.01.2019

Slutt

31.12.2021

Status

Pågående

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Tilknyttet studie

Helse- og livskvalitetsstudien

Prosjektleder

Andrew Malcolm Garratt


Kontakt