Hopp til innhold

Prosjekt

Forskrivning og bruk av legemidler i Den norske mor og barn-undersøkelsen - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Dette er en overordnet søknad om tillatelse til å koble opplysninger fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) med opplysninger fra Reseptregisteret. En kobling mellom MoBa og Reseptregisteret vil gi informasjon om hvordan legemiddelbruk under svangerskapet kan påvirke ulike svangerskapsutfall.


Sammendrag

Dette er en overordnet søknad om tillatelse til å koble opplysninger fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) med opplysninger fra Reseptregisteret. En kobling mellom MoBa og Reseptregisteret vil gi informasjon om hvordan legemiddelbruk under svangerskapet kan påvirke ulike svangerskapsutfall. Fra før vet vi at en stor andel gravide bruker legemidler i løpet av svangerskapet, samtidig som vi vet at det er lite kunnskap om konsekvenser og sikkerhet av legemiddelbruk under svangerskap. MoBa inneholder en rekke opplysninger om mor, far og barnet som er viktige for å belyse effekten av legemiddelbruk, eksempelvis sosiøkonomiske faktorer, miljøeksponeringer, egen sykdom og selvoppgitt legemiddelbruk. En kobling mellom MoBa og Reseptregisteret vil gi oss muligheten til å kartlegge legemiddelbruk gjennom svangerskapet og blant spedbarn og i barnealder, studere sammenhengen mellom forskrivninger av medikamenter til gravide og ulike svangerskapsutfall/ulike sykdommer hos barnet.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Per Magnus, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet