Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Forskning om tiltak for å redusere sykefravær i arbeidslivet - Prosjektplan for forskningskart»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Forskning om tiltak for å redusere sykefravær i arbeidslivet - Prosjektplan for forskningskart

Prosjekt

Forskning om tiltak for å redusere sykefravær i arbeidslivet - Prosjektplan for forskningskart - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

I 2021 publiserte Folkehelseinsituttet et forskningskart om tiltak for å redusere sykefravær i arbeidslivet. Det er nå et behov for et oppdatert forskningskart med bredere inklusjonskritere og uten tidsavgringer på lengden av sykefravær.


Sammendrag

Sykefraværet blant norske arbeidstakere er høyt, sammenlignet med andre land. Den nåværende Inkluderende Arbeidsliv (IA)-avtalen har som mål å redusere sykefraværet i Norge.

I 2021 publiserte Folkehelseinsituttet et forskningskart om tiltak for å redusere sykefravær i arbeidslivet. Det er nå et behov for et oppdatert forskningskart med bredere inklusjonskritere og uten tidsavgringer på lengden av sykefravær. Hensikten med oppdateringen er å gi en bredere oversikt over kunnskapsgrunnlaget om tiltak, tilnærminger, tilbud eller virkemidler for å redusere sykefravær, samt å avdekke eventuelle kunnskapshull.Et forskningskart er en type systematisk kunnskaps-oppsummering som sorterer og synliggjør den til-gjengelige forskningen om en bred problemstilling. Vi vil gjennomføre systematiske litteratursøk i bibliografiske databaser og andre relevante kilder.  To forskere vil parvis, og uavhengig av hverandre, vurdere referansenes titler, sammendrag og fulltekster opp mot inklusjons- og eksklusjonskriteriene. Vi vil kode studiene vi inkluderer i det digitale verktøyet EPPI-Reviewer innenfor et forhåndsbestemt rammeverk. Forskningen vi identifiserer vil presenteres i en norskspråklig rapport og som et interaktivt, nettbasert forskningskart.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Patricia Sofia Jacobsen Jardim, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Ashley Elizabeth Muller, Folkehelseinstituttet
Hilde Holthe-FHI, Folkehelseinstituttet

Start

27.09.2021

Slutt

31.08.2022

Status

Pågående

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet