Hopp til innhold

Prosjekt

Foreldres alkoholkonsum og negative langtidsutfall hos deres barn: rus, psykiske problemer og arbeidsledighet - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Alkohol står for det største omfanget av rusmiddelproblemer i Norge, både med hensyn til hvor mange som har et rusmiddelproblem og omfanget av de helsemessige og sosiale konsekvensene av rusmiddelbruken. Blant de negative følgene av alkoholbruk, er de som rammer barn.


Sammendrag

Alkohol står for det største omfanget av rusmiddelproblemer i Norge, både med hensyn til hvor mange som har et rusmiddelproblem og omfanget av de helsemessige og sosiale konsekvensene av rusmiddelbruken. Blant de negative følgene av alkoholbruk, er de som rammer barn. Hvor mange som berøres negativt, og hvor alvorlige konsekvensene er, vil være en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for alkoholpolitiske vurderinger og beslutninger. Denne epidemiologiske studien kombinerer survey og registerdata. De vitenskapelige formålene er å undersøke om alkoholkonsum blant foreldre i normalbefolkningen gir økt forekomst av følgende problemer hos deres barn som unge voksne: 1) rusproblemer som unge voksne 2) psykiske problemer som unge voksne 3) blir arbeidsløse og/eller trygdemottakere i ung alder HUNT 2 og 3 og UngHUNT 1 og 3 vil kobles med flere register for å besvare ovennevnte problemstillinger

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Ingunn Olea Lund, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Anne Bukten, Senter for rus- og avhengighetsforskning, Universitetet i Oslo
Svetlana Skurtveit, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Fartein Ask Torvik, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Priscilla Martinez, Alcohol Research Group
Elisabet Esbjerg Storvoll, Psykisk og fysisk helse, Folkehelseinstituttet
Eivind Ystrøm, Folkehelseinstituttet
Marte Handal, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Ingeborg Margrete Rossow, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet
Trond Nordfjærn, NTNU Universitetsbiblioteket, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Geir Scott Brunborg, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet
Inger Synnøve Moan, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet
Jasmina Burdzovic, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet
Thomas K. Greenfield, Alcohol Research Group
Anne-Marie Laslett, Turning point

Om prosjektet