Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Foreldreoppfølging etter omsorgsovertakelse: en systematisk kartleggingsoversikt - Prosjektplan for en systematisk kartleggingsoversikt»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Foreldreoppfølging etter omsorgsovertakelse: en systematisk kartleggingsoversikt - Prosjektplan for en systematisk kartleggingsoversikt

Prosjekt

Foreldreoppfølging etter omsorgsovertakelse: en systematisk kartleggingsoversikt - Prosjektplan for en systematisk kartleggingsoversikt - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Hensikten med denne oversikten er å kartlegge og synliggjøre forskningen om virkninger av og erfaringer med foreldreoppfølging etter omsorgsovertakelse innen tjenester som tilsvarer det norske familievernet.


Sammendrag

En omsorgsovertakelse er en alvorlig hendelse for en familie, og det har store konsekvenser for både foreldre og barn. Foreldre som opplever omsorgsovertakelse har ofte store hjelpebehov som forsterkes ytterligere etter at en plassering har funnet sted. Barnevernet er pliktig å tilby veiledning og oppfølging kort tid etter en omsorgsovertakelse. Relasjonen mellom barnevern og foreldre vil imidlertid ofte være preget av sterk mistro og høyt konfliktnivå. For å sikre best mulig oppfølging av foreldre i etterkant av en omsorgsovertakelse kan det derfor være hensiktsmessig at familievernet tilbyr foreldrene støtte, rådgivning og behandling.

Hensikten med denne oversikten er å kartlegge og synliggjøre forskningen om virkninger av og erfaringer med foreldreoppfølging etter omsorgsovertakelse innen tjenester som tilsvarer det norske familievernet.  

Vi skal utføre en systematisk kartleggingsoversikt (engelsk: scoping review). Det er en type kunnskapsoppsummering som kartlegger og narrativt beskriver eksisterende forskningsgrunnlag på et bestemt temaområde. For å identifisere relevante studier vil en bibliotekar gjennomføre søk i litteraturdatabaser – som PsycINFO, MEDLINE og Embase. Vi vil inkludere empiriske primærstudier og systematiske oversikter fra år 2005-2022 som omhandler virkninger av eller erfaringer med foreldreoppfølging etter omsorgsovertakelse. Medarbeidere vil utføre utvelgelse av relevante studier i henhold til inklusjonskriteriene. For hver av de inkluderte studiene vil vi hente ut relevant informasjon og vurdere studienes metodiske begrensninger. Funnene vil bli fremstilt med enkle narrative presentasjoner av resultater og konklusjoner.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Trine Bjerke Johansen, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Ingvild Kirkehei, Folkehelseinstituttet
Tiril Cecilie Borge, Folkehelseinstituttet
Patricia Sofia Jacobsen Jardim, Folkehelseinstituttet

Start

24.11.2021

Slutt

01.12.2022

Status

Pågående

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Trine Bjerke Johansen