Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Evaluering av Stine Sofie Foreldrepakke»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Evaluering av Stine Sofie Foreldrepakke

Prosjekt

Evaluering av Stine Sofie Foreldrepakke - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Det overordnede målet med forskningsprosjektet er å evaluere Stine Sofie Foreldrepakken.


Sammendrag

Det overordnede målet med forskningsprosjektet er å evaluere Stine Sofie Foreldrepakken. Informasjonsjonsprogrammet skal implementeres ved helsestasjoner, fødeavdelinger og nyfødtintensivavdelinger. Forskningsprosjektet skal undersøke hvordan foreldrepakken potensielt påvirker foreldres atferd, kunnskap og stressmestring som nybakte foreldre. Forskingsprosjektet inkluderer både prosessevaluering og effektevaluering av Foreldrepakken. For effektevalueringen vil de primære utfallsmålene være a) trygghet i foreldrerollen og b) opplevd mestring som forelder. Stine Sofie Foreldrepakke er et universelt informasjonsprogram for alle blivende og nybakte foreldre. Programmet skal styrke foreldrerollen, gi støtte og verktøy til å håndtere det som er krevende, og forebygge situasjoner som er utrygge og farlige for barnet. For mer informasjon, se: https://www.stinesofiesstiftelse.no/hva-vi-gjor/stine-sofie-foreldrepakke I forskningsprosjektet vil vi benytte oss av selvrapportert informasjon fra deltakende blivende og nybakte foreldre, og selvrapportert informasjon fra helsepersonale ansatt ved deltakende sykehus og helsestasjoner. I tillegg vil vi benytte oss av aktivitetsdata fra webappen «10 smarte tips», som utgjør en viktig del av foreldrepakken. Sentrale tematiske spørsmål som vil bli undersøkt inkluderer: 1) Undersøke og dokumentere endring hos foreldre i form av økt kunnskap knyttet til foreldres stress og mestring, økt bevissthet om foreldrerollen og forbedret stressmestring/-erfaring, samt kunnskap om farene knyttet til å utsette barn for vold hos de som benytter seg av foreldrepakken. 2) Undersøke endring i generell kursdeltakelse ved helsestasjoner og tematisk relevante foreldrehenvendelser ved helsestasjoner hos de som benytter seg av foreldrepakken sammenlignet med andre foreldre. 3) Undersøke endring i opplevd foreldrestøtte for de som benytter seg av foreldrepakken. 4) Undersøke bruk og type bruk av web-applikasjonen www.10smartetips.no for deltakere i forskningsprosjektet sammenlignet med andre brukere på gruppenivå. Resultatene fra forskningsprosjektet vil bli publisert som fagfellevurderte vitenskapelige artikler.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Jens Christoffer Skogen, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Anders Dovran, Stine Sofies Stiftelse
Kristin Håland, Stine Sofies Stiftelse
Tone Emilie L. Spinnangr, Stine Sofies Stiftelse
Børge Sivertsen, Folkehelseinstituttet
Øystein Vedaa, Folkehelseinstituttet
John Are B. Jonassen, Stine Sofies Stiftelse

Start

01.09.2022

Slutt

31.08.2032

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Jens Christoffer Skogen

Prosjektdeltakere ved FHI

Børge Sivertsen

Øystein Vedaa