Hopp til innhold

Prosjekt

En langtidsoppfølging av narkotikabrukere - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Hovedformålet med undersøkelsen er å undersøke hvilke faktorer som beskytter mot sykelighet og tidlig død hos personer som bruker illegale opiater/opioider og/eller sentralstimulerende midler, undersøke om bruksmønster og mest brukte stoff ved inklusjonstidspunktet er knyttet til risiko for sykelighet og tidlig død, undersøke om det er kjønnsforskjeller i risiko for sykelighet og død, og undersøke ulikheter i risikofaktorer mellom distriktene.


Sammendrag

Norge har et høyt antall narkotikarelaterte dødsfall. Ingen nasjonale oppfølgingsstudier har fulgt aktive narkotikabrukere over mange år. Hovedformålet med undersøkelsen er å 1) undersøke hvilke faktorer som beskytter mot sykelighet og tidlig død hos personer som bruker illegale opiater/opioider og/eller sentralstimulerende midler, 2)undersøke om bruksmønster og mest brukte stoff ved inklusjonstidspunktet er knyttet til risiko for sykelighet og tidlig død, 3)undersøke om det er kjønnsforskjeller i risiko for sykelighet og død og 4) undersøke ulikheter i risikofaktorer mellom distriktene. Metode En prospektiv kohortstudie hvor data kobles med aktuelle registre. Personer, som har brukt illegale opiater/opioider og/eller sentralstimulerende midler en eller flere ganger de siste fire ukene, vil bli rekruttert gjennom lavterskeltjenester, fra alle helseregioner, i løpet av 2014 og 2015. NSD generer en kodeliste og data krysskobles hos NSD. Sirus vil kun motta avidentifisert informasjon.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Linn Gjersing, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Linn Gjersing, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet