Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Effekter av Hverdagsgledekurset»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Effekter av Hverdagsgledekurset

Prosjekt

Effekter av Hverdagsgledekurset - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Prosjektet vil gi kunnskap om effektene av et nytt livskvalitetsfremmende tiltak.


Sammendrag

Norge står ovenfor store samfunnsutfordringer som økning i forebyggbare helseproblemer, høyt sykefravær og demografiske endringer som setter velferdsstaten under press. Tiltak som øker livskvalitet kan bidra til bedre helse og mestring, og dermed redusere presset på velferdstjenester. Prosjektet vil gi kunnskap om effektene av et nytt livskvalitetsfremmende tiltak, kurset Fem grep for økt hverdagsglede, basert på det britiske "Five ways to wellbeing". Kurset har vært pilotert i Norge i 2018 med gode resultater. Målet er å styrke individets ressurser og gi positive erfaringer for å redusere stress, forebygge og mestre dårlig helse, og bekjempe utenforskap. Effekter av kurset vil bli undersøkt i frisklivssentraler og i NAV, ved hjelp av prospektive komparative studier, med og uten randomisering. Målgruppen er individer med psykiske og fysiske helseproblemer. 30 frisklivssentraler og fire NAV-kontor vil delta i studien. Deltakerne vil svare på spørreskjema med livskvalitetsspørsmål

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Ragnhild Bang Nes, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Nikolai Czajkowski, Universitetet i Oslo
Espen Røysamb, Universitetet i Oslo
Gry Anette Sælid, Avdeling for psykisk helse og selvmord, Folkehelseinstituttet
Sonja Lyubomirsky, University of California, San Francisco
Ragnhild Bang Nes, Folkehelseinstituttet

Start

01.02.2020

Slutt

31.12.2023

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Ragnhild Bang Nes

Prosjektdeltakere ved FHI

Nikolai Olavi Czajkowski

Espen Røysamb