Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Effekt av psykososiale tiltak for personer med demens - Prosjektplan for en oversikt over oversikter»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Effekt av psykososiale tiltak for personer med demens - Prosjektplan for en oversikt over oversikter

Prosjekt

Effekt av psykososiale tiltak for personer med demens - Prosjektplan for en oversikt over oversikter - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

På oppdrag fra Helsedirektoratet lager vi en systematisk oversikt over systematiske oversikter om effekten av psykososiale tiltak for personer med demens.


Sammendrag

I Norge var det 101 000 personer med demens i 2020. Omtrent 15 % av personer over 70 år har demens. Vanlige symptomer ved demens er svekket hukommelse, konsentrasjonsvansker, nedsatt orienteringsevne, nedsatt planleggingsevne, språkvansker og nedsatt funksjon i hverdagen. Demens kan også føre til endring i atferd, psykologiske symptomer og personlighet.

 

På oppdrag fra Helsedirektoratet lager vi en systematisk oversikt over systematiske oversikter om effekten av psykososiale tiltak for personer med demens. Vi gjennomfører et systematisk litteratursøk etter systematiske oversikter som har oppsummert effekten av psykososiale tiltak rettet mot

  • kognitiv funksjonsevne og bedre livskvalitet
  • atferdsmessige og psykologiske symptomer

 

Relevante psykososiale tiltak inkluderer kognitiv terapi, kognitiv stimulering, kognitiv trening og rehabilitering, musikkterapi, endringsterapi, sansestimulering, dyreassisterte tiltak, brukerskoler og demensskoler og multikomponent tiltak.

 

To personer leser uavhengig av hverandre tittel og sammendrag i innhentede referanser. To personer vurdere deretter mulig relevante oversikter i fulltekst. I begge trinn bruker vi våre forhåndsdefinerte inklusjonskriterier. Vi vurderer kvaliteten på de inkluderte systematiske oversiktene ved AMSTAR-2. Vi baserer oss på den nyeste oversikten av høy kvalitet og vi vurderer vår tillit til resultatene ved hjelp av GRADE dersom det ikke allerede er utført.

 

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Gunn Elisabeth Vist, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Jon-Vidar Gaustad, Folkehelseinstituttet
Gyri Hval, Folkehelseinstituttet
Vigdis Underland, Folkehelseinstituttet

Start

01.05.2022

Slutt

30.11.2022

Status

Pågående

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Gunn Elisabeth Vist

Prosjektdeltakere ved FHI

Jon-Vidar Gaustad

Gyri Hval

Vigdis Underland