Hopp til innhold

Prosjekt

Direkte og indirekte kostnader som følge av å ha et barn med nedsatt funksjonsevne - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Prosjektet «Budget» ser på kostnader og konsekvenser forbundet med det å ha omsorg for et barn med nedsatt funksjonsevne.


Sammendrag

Prosjektet «Budget» ser på kostnader og konsekvenser forbundet med det å ha omsorg for et barn med nedsatt funksjonsevne. Prosjektet består av tre arbeidspakker. I arbeidspakke 1 vil vi benytte oss av registerdata og analysere foreldrenes arbeidsdeltakelse, sykefravær og helse samt ved hjelp av surveydata belyse barrierer mot arbeidsdeltakelse. I arbeidspakke 2 vil vi med kvalitative data beregne de direkte kostnadene (dvs. medisiner, avlastning, bolig, klær, mat, transport, etc.) ved funksjonsnedsettelser hos barn. I arbeidspakke 3 vil vi undersøke den totale økonomiske situasjonen til disse familiene. Basert på en kombinert metodetilnærming, hvor registerdata, surveydata og kvalitative data benyttes, vil det i prosjektet tas hensyn til både inntektssiden og utgiftssiden ved situasjonen familiene befinner seg i. Prosjektet skal på den måten bidra med mer nyansert kunnskap om den totale økonomiske situasjonen til disse familiene.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Idunn Brekke, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Miriam Evensen, Folkehelseinstituttet
Foreløpig ukjent, OsloMet - storbyuniversitetet
Elisabeth Ugreninov, OsloMet - storbyuniversitetet
Pål Joranger, OsloMet - storbyuniversitetet
Jon Erik Finnvold, OsloMet - storbyuniversitetet

Om prosjektet