Hopp til innhold

Prosjekt

Diabetes og dødelighet - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Diabetes er en av de vanligste kroniske sykdommer i verden, og kjennetegnes ved at kroppens bukspyttkjertel ikke lenger produserer tilstrekkelig insulin, noe som medfører et skadelig høyt blodsukkernivå.


Sammendrag

Diabetes er en av de vanligste kroniske sykdommer i verden, og kjennetegnes ved at kroppens bukspyttkjertel ikke lenger produserer tilstrekkelig insulin noe som medfører et skadelig høyt blodsukkernivå. Sykdommen er assosiert med alvorlige senskader, og flere studier har påvist en økt mortalitetsrisiko av sykdommen. Det er imidlertid stor variasjon i størrelsen på denne risikoen, og det eksisterer få befolkningsbaserte studier som har undersøkt i hvilken grad diabetes, i kombinasjon med målt konsentrasjon av blodsukker, utgjør en risiko for tidlig død på tvers av kjønn og alder. Formålet med prosjektet er å studere betydningen av diabetes-relatert faktorer (f.eks. selvrapportert diabetes, blodsukkermåling, medisinering for diabetes) målt i Helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK) i 1997-1999 med hensyn til mortalitetsrisiko registrert ut 2012 i Dødsårsaksregisteret. Det er planlagt 3-4 artikler hvor fokus er diabetes sett opp mot årsaks-spesifikk og total dødelighet 14 år senere.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Børge Sivertsen, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet