Hopp til innhold

Prosjekt

Det norske barnevaksinasjonsprogrammet: Holdninger, vaksineopptak og sikkerhet av HPV-vaksine og andre vaksiner i programmet - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Formålet med prosjektet er å belyse tre problemstillinger rundt barnevaksinasjonsprogrammet og introduksjon av HPV-vaksinen.


Sammendrag

Formålet med prosjektet er å belyse tre problemstillinger rundt barnevaksinasjonsprogrammet og introduksjon av HPV-vaksinen. 1. 'Holdninger til HPV-vaksinasjon blant helsepersonell'.Det er gjennomført to tverrsnittsundersøkelser blant helsepersonell. Man vil her studere kunnskap og holdninger til HPV-vaksinasjon før og etter innføring av HPV-vaksinen i disse datasettene. Gjennom kobling av nasjonale helseregistre og sosioøkonomiske data fra statistisk sentralbyrå vil man videre belyse sosioøkonomiske prediktorer for vaksineopptak. Spesielt vil en studere hvilken betydning utdannelse, inntekt, geografi og etnisk bakgrunn har for foreldres beslutning om å gi barnet de vaksiner som tilbys i det norske barnevaksinasjonsprogrammet, og om disse faktorene har ulik betydning for de tradisjonelle barnevaksinene og HPV-vaksinen. Den tredje problemstillingen er knyttet til mistenkte bivirkninger.Gjennom kobling av helseregistre vil man estimere risikoen for utvalgte endepunkt blant vaksinerte og uvaksinerte.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Lill Trogstad, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Ida Laake, Avdeling for infeksjonsepidemiologi og modellering, Folkehelseinstituttet
Geir Aamodt, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Jeanette Stålcrantz, Avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer, Folkehelseinstituttet
Berit Feiring, Avdeling for infeksjonsepidemiologi og modellering, Folkehelseinstituttet
Randi Bjerke, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Om prosjektet